Konstitusjon som lagdommer ved Agder lagmannsrett

Konstitusjon som lagdommer ved Agder lagmannsrett

Ved Agder lagmannsrett det ledig en konstitusjon som lagdommer i fire måneder, med tiltredelse fra 15. desember 2019.

Agder lagmannsrett er den tredje største av landets seks lagmannsretter, og har sete i tinghuset i Skien (Statens hus). Domstolen dekker fylkene Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, og har i tilleg til i Skien, faste rettssteder i Tønsberg, Arendal og Kristiansand.

For nærmere opplysninger om domstolen se: https://www.domstol.no/agder

Stillingen lønnes for tiden med kroner 1.206.000 kroner per år. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse for tiden 2%.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Vi vektlegger et godt juridisk fagmiljø, og et trivelig arbeidsmiljø. Den som konstitueres vil gå direkte inn i en eksisterende portefølje, og erfaring som dommerfullmektig og/eller som dommer vil derfor bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til førstelagmann Dag Bugge Nordén, telefon 35 69 21 00.

Søknad med bekreftede attester og vitnemål sendes til alagpost@domstol.no

Søknadsfrist: 20.11.2019

Til toppen