Om Alstahaug tingrett

Illustrajonsbilde rettssal
Illustrasjonsbilde rettssak

Alstahaug tingrett er en fullfaglig domstol for kommunene Alstahaug, Vefsn, Herøy, Dønna, Leirfjord, Grane og Hattfjelldal. Det er rundt 30.000 innbyggere i rettskretsen. Alstahaug tingrett holder til i Sandnessjøen. I tillegg har domstolen rettslokaler i Mosjøen.

Alstahaug tingrett samarbeider tett med Brønnøy tingrett og Rana tingrett. De tre domstolene ledes av felles sorenskriver.

Rettskretsen har ca. 29 000 innbyggere. Tinghuset ligger i Sandnessjøen.

De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger. Domstolen består av 4 dommere og 5 saksbehandlere.

Kontakt oss

Besøksadresse:      Torolv Kveldulvsons gate 59/61
Postadresse:           Postboks 44, 8801 Sandnessjøen

Telefon:                 75 43 17 80

Telefaks:               75 43 17 81

E-post:                   alstahaug.tingrett@domstol.no

Internett:                www.domstol.no/alstahaug

Åpningstider på telefon og i ekspedisjonen:  mandag - fredag fra kl. 08:30 til 15:00.

Ledige stillinger

Når vi har utlyste stillinger, finner du disse på domstol.no/stillinger

For skolene: Se mer på www.domstol.no/skole

Til toppen