Nøkkeltall 2018 

Stabilt høy tiltro til domstolene 

Tiltro domstolene 2018

37 prosent oppgir at de har svært stor tiltro til domstolene og 49 prosent at de har ganske stor tiltro. Det er den nest høyeste tiltroen som innbyggerne har oppgitt siden målingene startet i 1996. I 2017 var tilsvarende tall 38 og 52 prosent. I følge undersøkelsen er det en prosent som sier at de ikke har tiltro til domstolene og 10 prosent sier at de har liten tiltro. 

Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av november 2018. Den viser at tiltroen er høy blant alle deler av befolkningen. Likevel byr den på noen mindre variasjoner.

Tiltroen til domstolene er noe høyere blant menn enn blant kvinner. I 2018 var den sterkest i Midt-Norge. Den er noe lavere blant eldre enn blant yngre. Tiltroen er noe svakere blant de som tjener under 500 000 kroner i året og sterkest blant de som tjener over en million. Tilsvarende viser den høyest tiltro blant de med lengst utdanning.

Tiltro til domstolene over år

Det er fortsatt svært høy tiltro til de sentrale statsinstitusjonene i Norge. Likevel er det en liten nedgang fra rekordåret 2017.

Tiltro utvalgte institusjoner 2018

Saksavvikling i tingrettene og Oslo byfogdembete

Saksavvikling2018

» Les mer om saksavvikling i domstolene her

 

Saksavvikling i lagmannsrettene

Saksavvikling lagmannsrettene

» Les mer om saksavvikling i domstolene her

 

Saksbehandlingstid i tingrettene og Oslo byfogdembete

Saksbehandlingstid

» Les mer om saksavvikling i domstolene her

 

Saksbehandlingstid i lagmannsrettene

Gjennomsnittlig behandlingstid lagmannsrettene 

» Les mer om saksavvikling i domstolene her

 

Antall ansatte i domstolene og Domstoladministrasjonen (DA)

 


Utvalgte hovedtall
fra årsregnskapet 2017 og 2018

 

» Se hele årsregnskapet for 2018 her

Tilbake til toppen

Til toppen