Koronavirus

Asker og Bærum tingrett følger de sentrale anbefalingene fra Domstoladministrasjonen. Du finner dem her.

På grunn av den pågående pandemien er tinghuset inntil videre stengt for besøkende og publikum. Kun parter, aktører og andre med strengt nødvendige ærend har adgang til tinghuset. Journalister bes kontakte tingrettens ekspedisjon.

Det innebærer:

  • Det er begrenset mulighet for å få utført notarialbekreftelser, vi har foreløpig kun åpnet for notarialkunder med timeavtale.
    For en avtale om notarialbekreftelse må du ta kontakt på abtingrett@domstol.no for å avtale tidspunkt. E-posten må inneholde navn på den eller de som skal signere, antall og type dokumenter samt antall personer som vil møte. Pris er kr 293,- pr bekreftelse og det er kun mulig å betale med kort.
  • Midlertidig sikring: Du kan sende begjæringen via Aktørportalen eller på e-post til abtingrett@domstol.no.
  • Arv og skifte: Du kan få råd og veiledning på telefon 67 57 65 00 mellom
    kl 1230 og kl 1430. Det vises også til god informasjon på domstol.no/arv-og-skifte.
  • Testamenter: Du kan sende testamentet i posten (Asker og Bærum tingrett, Postboks 578, 1302 Sandvika).
  • Oppbud: Du kan sende oppbudsbegjæring i posten (Asker og Bærum tingrett, Postboks 578, 1302 Sandvika) eller på e-post til abtingrett@domstol.no.

Saksavviklingen:
Asker og Bærum tingrett har tilnærmet normal drift. Aktørene varsles direkte om saker som må utsettes. Tilståelsessaker og andre enedommersaker behandles fortrinnsvis som fjernmøte. I sivile saker vurderer domstolen mulighetene for å gjennomføre rettsmøter ved fjernteknologi eller ved hel eller delvis skriftlig behandling. Partene/prosessfullmektigene kontaktes direkte om dette.

For tiden er vitnestøtteordningen ikke tilgjengelig.

Vi anmoder publikum som har spørsmål om ta kontakt med oss på telefon fremfor å møte opp i tingretten. 

Asker og Bærum tingrett legger stor vekt på å gjennomføre de rettssakene som skal gå i tinghuset på en forsvarlig måte i henhold til gjeldende anbefalinger fra smittevernmyndighetene, herunder den nasjonale smittevernveilederen for Norges domstoler ved fysiske rettsmøter. Tingretten har også utarbeidet en egen oversikt over viktige smitteverntiltak

 

Til toppen