Om Asker og Bærum tingrett

Bilde av Asker og Bærum tingrett

Asker og Bærum tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Asker og Bærum.

Tingretten holder til i Malmskriverveien 2 i Sandvika (klikk her for kart).

Adkomst til tingretten med bil er fra veien opp til parkeringen på Øvre Torg/Helgerudgården (Malmskriverveien 10). På Øvre Torg finnes også avgiftsbelagte p-plasser.

Våre åpningstider

Vi har for tiden begrensinger i åpningstider og mottakelse av publikum. Se denne siden for mer informasjon.

Asker og Bærum tingrett vil være stengt fredag 20. november 2020.

15.mai - 14.sep : kl 08:00 - 15:00
15.sep - 14.mai : kl 08:00 - 15:45

I påsken:
Mandag og tirsdag: kl 08:00 - 15:45
Onsdag: kl 08:00 - 12:00

I julen:
Julaften: kl 08:00 - 12:00
Romjul: kl 10:00 - 14:00
Nyttårsaften: 10:00 - 12:00  

Telefon: 67 57 65 00   

Besøksadresse: Malmskrivervn. 2, 1302 SANDVIKA
Adresse: Postboks 578   E-post: abtingrett@domstol.no

For telefonhenvendelser om skifte av dødsbo etter dødsfall er telefonen betjent mellom kl 12:30 og kl 14:30. I spesielle tilfeller kan vi gi veiliedning i form av et møte. Da må du avtale tid med din sakbehandler over telefonen.

Om domstolen

Asker og Bærum tingrett er en av landets største fullfaglige domstoler. Vi holder til sentralt i Sandvika.

Tingretten har ulike typer oppgaver. De dømmende oppgavene består i hovedsak av å avgjøre straffesaker og løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene består blant annet av dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger

Domstolen har 13 dommere, 2 dommerfullmektig, 1 administrasjonssjef, 17 saksbehandlerstillinger og en stilling som rettsbetjent.

Domstolens ledelse

Sorenskriver Kristin Jahre Ramm
Nestleder Tarjei Istad
Administrasjonssjef  Ina Fretheim

Til toppen