Andre stillinger i domstolene

Illustrasjonsbilde medarbeidere
Domstolene er ikke bare dommere, mange jobber også med blant annet administrasjon, sikkerhet og som ingeniører.

Oversikt over ledige dommerfullmektigstillinger, administrative og tekniske stillinger i alle domstolene:

 

Sogn og Fjordane tingrett - Saksbehandler (Førde) - Søknadsfrist 09.04.2021

Sogn og Fjordane tingrett - Saksbehandler (Sogndal) - Søknadsfrist 09.04.2021

Telemark tingrett/Aust-Telemark rettssted - Saksbehandler (70 %) - Søknadsfrist 12.04.2021

Nedre Telemark jordskifterett - Saksbehandler (70 %) - Søknadsfrist 21.04.2021


 

 

 
 

 

  

 


 


 

 

 

 


 

  

 
 


 

Til toppen