Aktuelt

Dette skjer i domstolene: Uke 9

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Dette skjer i domstolene: Uke 8

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden . Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Domstollederstillinger lyses ut

Det ble enighet på Stortinget den 9. desember om ny domstolstruktur. Kongen i statsråd har vedtatt nødvendige forskriftsendringer. De viktigste endringene er at 60 tingretter blir slått sammen til 23 nye tingretter, mens 34 jordskifteretter slås sammen til 19. Det skal fortsatt være virksomhet på alle rettsstedene. Domstoladministrasjonen skal nå sette beslutningen ut i livet.

Dette skjer i domstolene: Uke 7

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden . Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her .

Dette skjer i domstolene: Uke 6

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Den samiske dimensjonen i domstolene

I anledning samenes nasjonaldag 6. februar har vi tatt en prat med sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors i Indre Finnmark tingrett i Tana om den samiske dimensjonen i domstolene.

Dette skjer i domstolene: Uke 5

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Slik blir de nye rettskretsene

I desember ga Stortinget sin tilslutning at det skal bli en ny domstolstruktur for jordskifterettene og tingrettene. Det betyr at dagens 60 tingretter blir slått sammen til 23, og dagens jordskifteretter slås sammen fra 34 til 19. Alle rettssteder opprettholdes, og sakene skal fortsatt håndteres på samme sted som i dag.

Begrenset adgang fra uke 4

Fra og med uke 4/2021 er rettssalene stengt for andre enn parter, vitner og prosessfullmektiger som følge av Covid-19 pandemien.

Dette skjer i domstolene: Uke 4

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Dette skjer i domstolene: Uke 3

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Dette skjer i domstolene: Uke 2

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Høy tiltro til domstolene

Tiltro-undersøkelsen for 2020 viser at 92 prosent av befolkningen har svært eller ganske stor tiltro til domstolene mot 83 prosent i 2019.

Dette skjer i domstolene: Uke 1

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Ny arvelov

Fra 1.januar 2021 trer ny arvelov i kraft med flere nye endringer. Den nye loven gjelder i hovedsak når dødsfallstidspunktet er 1. januar 2021 eller senere.

Ny domstolreform vedtatt av Stortinget

1. desember vedtok Stortinget en ny domstolreform. Samtlige av dagens rettssteder blir opprettholdt, men antall tingretter reduseres fra 60 til 23, og antallet jordskifteretter fra 34 til 19.

Dette skjer i domstolene: Uke 52

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Eventyrlig rettssak

Tenk deg at Snøhvit saksøker dronninga over kongeriket, altså sin egen stemor, for å ha spredd private bilde av henne på internett. Slik starter undervisningsopplegget «Eventyrlig rettssak».

Digitale rettsmøter i lagmannsretten

Prosessregelverket ble raskt endret da domstolene stod midt oppe i koronakrisen i mars slik at domstolene blant annet kunne gjennomføre heldigitale rettsmøter. Da var det også viktig å få på plass teknisk utstyr i rettssalene.

Dette skjer i domstolene: Uke 51

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Lik uniformering på sikkerhetsbetjentene

I høst har sikkerhetsbetjenter i Bergen tingrett, Gulating lagmannsrett og Trondheim tinghus fått lik uniformering. Oslo tinghus og Borgarting lagmannsrett er også i gang med å bytte ut uniformeringen. Tidligere har domstolene bestemt antrekkene til sikkerhetsbetjentene selv.

Dette skjer i domstolene: Uke 50

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Godt statsbudsjett

Et godt budsjettforslag fra regjeringen er blitt enda bedre, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen. I sitt budsjettforlik legger de fire partiene på ytterligere 40 millioner. Midlene går til henholdsvis opptak i retten (25 millioner) og økt saksgjennomføring (15 millioner).

Koronahandtering i jordskifteretten

I jordskifteretten er det ofte mange partar involvert i sakene. Smittevern kan derfor by på ekstra utfordringar når partane skal møtast til synfaring og rettsmøte.

Dette skjer i domstolane: Veke 49

Dette er nokre av sakene i eit utval av landets domstolar denne uka. Du kan sjølv sjå liste over alle saker i dei forskjellige domstolane i landet på denne siden. Høgsterett legg også ut informasjon om sine kommende sakar her .

Digitale ankeforhandlinger i Høyesterett

Publikum har under hele koronapandemien kunnet følge ankeforhandlingene i Høyesterett i videomøteløsningen til domstolene. Mange ankeforhandlinger har blitt gjennomført fullt ut digitalt.

Hva skjer med rettsmøtene i tingrettene nå?

Hva skjer med rettsmøtene når folk bes om å holde seg mest mulig hjemme under pandemien? Da går mange av rettsmøtene digitalt. Hvordan foregår dette, og hvilke utfordringer gir det deltakerne?

Dette skjer i domstolene: Uke 48

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Dette skjer i domstolene: Uke 47

Her er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Dette skjer i domstolene: Uke 46

Her er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Dette skjer i domstolene: Uke 45

Her er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Rettens dag

Vi har mange rettigheter som vi kanskje tar som en selvfølge, men som ikke er en selvfølge for folk i andre deler av verden. Og hver dag over hele verden kjemper noen for å få nye rettigheter eller ta opp kampen for å beholde rettigheter som står på spill.

Dette skjer i domstolene: Uke 44

Her er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker  her .

Kutter advokat av mangel på fri rettshjelp

NRK skriver 22.10 om en mor som stiller alene i retten i en foreldretvist. Uføretrygden hennes er for høy til å få fri rettshjelp, men for lav til at hun har råd til advokat.

Dette skjer i domstolene: uke 43

Her er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene  på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her .

Ny leder for dommerforeningen

Å inspirere og engasjere andre dommere blir viktig for Kirsten Bleskestad, som ble valgt som ny leder i Den norske Dommerforening 14. september.

Dette skjer i tingretten: uke 42

Her er noen av sakene i noen av landets tingretter denne uka. Du kan selv følge med på hva som skjer i din lokale tingrett  på denne siden.

Meget godt budsjett for domstolene

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag, foreslår Regjeringen at det skal bevilges penger til å gjennomføre flere viktige prosjekter for Norges domstoler. Utvidelse av «Digitale domstoler», oppussing av tinghuset i Bergen og dommerstillinger til å redusere saksbehandlingstidene er noen av prosjektene.

Dette skjer i tingretten: Uke 41

Her er noen av sakene i noen av landets tingretter denne uka. Du kan selv følge med på hva som skjer i din lokale tingrett  på denne siden.

Hvorfor blir det aldri noe styr rundt nye høyesterettsdommere i Norge?

18. september døde den amerikanske høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg. Om én måned avholdes presidentvalget, og utvelgelsen av hennes arvtager ble plutselig et veldig viktig tema i valgkampen. Uavhengig av det som preger USA akkurat nå, får utnevnelsen av nye høyesterettsdommere i USA alltid mye oppmerksomhet.  Hvorfor skjer ikke det samme i Norge?

Dette skjer i tingretten: uke 40

Her er noen av sakene i noen av landets tingretter denne uka. Du kan selv følge med på hva som skjer i din lokale tingrett  på denne siden.

Økning i saker om erstatning etter flyforsinkelser

Stadig flere vil ha utbetalt erstatning ved flyforsinkelser. Det gir flere saker til både forliksråd og tingretter. I 2019 var det en sterk økning i slike saker til Øvre Romerike tingrett. Totalt fikk tingretten inn 44 slike saker i 2019.

Dette skjer i tingrettene: uke 39

Her er noen av sakene i noen av landets tingretter denne uka. Du kan selv følge med på hva som skjer i din lokale tingrett på denne siden.

Rettsmekling sett fra brukernes side

I 2019 ble det gjennomført rettsmekling i 1936 saker i norske tingretter. I 67 prosent av sakene ble det oppnådd forlik mellom partene i løpet av meklingsmøtene eller like etterpå. Men hvordan opplever brukerne rettsmeklingen? Det ville tingrettsdommerne Hanne Sofie Bjelland og Ragnar Lindefjeld i Oslo tingrett finne ut da de skulle skrive masteroppgave innen konflikthåndtering.

Mekling: - Viktigst å bli sett og hørt

En rettsmekling er en raskere, mer effektiv og billigere måte å løse en konflikt på. Den går ut på at to parter i en sivil tvist kommer frem til en avtale ved hjelp av en mekler i stedet for å gå gjennom en vanlig rettssak. 

Midlertidige dommerstillinger

Koronasituasjonen førte til at flere saker i domstolene ble utsatt. Nå er det utlyst flere midlertidige dømmende stillinger for å ta unna etterslepet av saker som ble utsatt.

Digitale rettsmøter ble løsningen på stengte rettslokaler

Da Norge stengte ned 12. mars ble også rettslokalene stengt. Da måtte domstolene finne andre løsninger å gjennomføre rettsmøter på. I Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett bestemte de seg med én gang for at de måtte prøve å få til en tilnærmet normal drift til tross for nedstengte rettslokaler.

Strømming av Manshaussaken

Koronasituasjonen har gjort det utfordrende for domstolene å gjennomføre fysiske rettsmøter, så da straffesaken mot Philip Manshaus skulle opp 7. mai måtte Asker og Bærum tingrett finne en løsning for å kunne gjennomføre saken i de to ukene saken pågikk.

Rekordstort rettsforlik

Etter et halvt års mekling inngikk NCC og staten et rekordstort forlik på 305 920 000 kroner etter en rettstvist om Rv 4 Gran grense – Jaren. Etter det Gjøvik tingrett kjenner til er det ikke tidligere gjennomført en så omfattende rettsmekling i Norge.

Domstolene får penger fra krisepakke

I dag la regjeringen frem en ny tiltakspakke som følger av koronaviruset. Der er det satt av 39 millioner kroner til drift av domstolene. Pengene skal blant annet brukes til å ansette flere midlertidige dommere for å kunne ta unna saksbehandlingen slik at domstolene oppnår saksbehandlingsfristene.

Reagerer på Stortingets behandling av sammenslåinger

Stortinget behandlet den 28. mai et forslag om foreløpig stans av lokalt initierte og frivillige sammenslåing av tingretter i Østfold og på Romerike. Styret i Domstoladministrasjonen har gjennomført et ekstraordinært styremøte om saken og avgitt følgende uttalelse.

35 millioner til domstolene

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 35 millioner kroner til teknisk utstyr for å holde rettsmøter uten fysisk oppmøte. Regjeringen håper ifølge en pressemelding på regjeringen.no at dette gjør det mulig å avvikle flere saker under koronasituasjonen.

Domstolene behandler saker digitalt

Koronaepidemien har ført til at Norges domstoler må redusere driften, for å hindre smitte mellom partene. Mange saker blir utsatt, men utsettelser skaper store problemer både for de involverte og for domstolene. Regjeringen vedtok 27. mars en midlertidig forskrift som skal gjøre det mulig å gjennomføre flere saker på nye måter, for eksempel ved hjelp av video. Stavanger tingrett og Sør-Trøndela...

Til toppen