Om Aust-Agder tingrett

Bilde av tinghuset i Arendal

Tingretten er førsteinstansdomstol for Grimstad, Arendal, Froland, Åmli, Tvedestrand, Vegårshei, Risør og Gjerstad kommuner.

Rettskretsen har et befolkningsgrunnlag på ca. 93 000 personer.

Tinghuset er lokalisert på Blødekjær i Arendal. 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Blødekjær 3, Arendal

Postadresse: Postboks 128, 4801 Arendal

Telefon:   37 88 68 00

E-post: aust-agder.tingrett@domstol.no
http://www.domstol.no/austagder

Åpningstider

Kl. 08:00 - 15:30
Sommertid i perioden 15.05 til 15.09:
Kl. 08:00 – 15:00

Domstolens oppgaver

Tingrettens dømmende oppgaver er i hovedsak å avgjøre straffesaker og sivile tvister.  I tillegg utfører vi forvaltningsoppgaver som dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattester og notarialforretninger.

Som alternativ til dom tilbyr tingretten rettsmekling i sivile tvister.

Ankedomstol er Agder lagmannsrett.

Lagmannsretten disponerer 1 rettssal og tilstøtende lokaler i tinghuset i Arendal for behandling av ankesaker fra Aust-Agder.

Til toppen