Overskjønn i sak 19-079052SKJ-BORG - Oslo Energi Holding

Den 26.08.2020 avhjemlet lagmannsretten overskjønn i sak 19-079052SKJ-BORG. Lagmannsretten har fastsatt løsningssummen til kr. 137,50 pr. aksje og har satt avsavnsrenten for den usikrede del av løsningssummen til 3 prosent p.a. og til 2,5 prosent p.a. for den sikrede delen. 

Hele overskjønnet kan leses her.

Til toppen