Embetskretsen

 

Oslo lagsogn omfatter: Oslo, Asker, Bærum og Follo, med førsteinstansdomstolene Oslo tingrett, Oslo byfogdembete, Asker og Bærum tingrett og Follo tingrett.


Viken øst lagsogn omfatter: Østfold, med førsteinstansdomstolene Moss tingrett, Fredrikstad tingrett, Sarpsborg tingrett, Halden tingrett, og Heggen og Frøland tingrett.


Viken vest lagsogn omfatter: Buskerud, med førsteinstansdomstolene Drammen tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett, Ringerike tingrett og Hallingdal tingrett.

Lagmannsretten er også ankedomstol for jordskifterettene i Akershus og Oslo, Østfold og Buskerud.

Til toppen