Jensen/Cappelen-saken

Informasjon til media om Jensen/Cappelen-saken (17-170785AST-BORG) i Borgarting lagmannsrett

Merk at saken skal gå i sal 250 i Oslo tingrett.

Fremdriftsplan

28. august 2018: utvelgelse av lagretten, innledningsforedrag, bemerkninger fra forsvarer

30. august 2018: Eirik Jensens forklaring

20. september 2018: Gjermund Cappelens forklaring

18. oktober - 12. desember 2018: påtalemyndighetens bevisførsel

13. desember - 20. desember 2018: forsvarer – bevisførsel

Uke 1 - 2 2019: Evt. gjenstående bevisførsel

15. januar 2019: prosedyrer

22. januar 2019: rettsbelæring

rettsbelæring, lagrettens kjennelse, bevisførsel og prosedyrer straffeutmåling

Les lagmannsrettens kjennelse av 30. august om lukkede dører her.

Sikkerhetskontroll

Rettsmøtet starter kl. 09.00 hver dag. Alle besøkende til Oslo tingrett må gjennom sikkerhetskontroll. Det er lurt å beregne litt ekstra tid, da det om morgenen rett før kl. 09.00 kan bli noe kø. Det vil i tillegg være ID-kontroll av alle som skal inn i rettssalen og overføringssalen. Ta derfor med gyldig legitimasjon.

Fordeling av plasser i sal 250 i Oslo tingrett

Man trenger ikke akkreditering for å følge saken. Det vil bli reservert flere benkerader til presse, og vi regner med at det blir plass til alle. De fremste radene vil reserveres presse med 1-2 plasser per redaksjon. NB! På rettsmøtets første dag vil de fremste radene i salen være holdt av til jurymedlemmene i saken. Etter at juryen er etablert, vil disse plassene være forbeholdt pressen.

Presserom i Oslo tingrett

En tilstøtende rettssal (257) er reservert som presserom med lyd- og bildeoverføring de første to ukene av forhandlingen. Her vil det være opptil 30 arbeidsplasser (bord) og 20 sitteplasser (benk). Det reserveres opptil to arbeidsplasser per redaksjon her. Presserommet er åpent til kl. 17.30. Tinghuset stenger dørene kl. 18.00.

Åpningstider

Tinghuset er åpent fra kl. 08.00 til kl. 18.00. Rettssalen vil være åpen fra kl. 08.00 første dag. Resten av perioden vil rettssalen være åpen fra kl. 08.30. Den stenger ca. 30 min etter at rettsmøtet er avsluttet. Rettsmøtet vil starte kl. 09.00 alle dager.

Mat og drikke

Publikumskafeen i tinghusets 2. etasje er åpen fra kl. 08.00 til kl. 14.15.

Rettsfrie dager

Mandager er i utgangspunktet rettsfri. I tillegg er det rettsfri uke 40 og 52, samt følgende dager: fredag 21. desember 2018 og onsdag 2. januar 2019. Vær oppmerksom at det kan skje endringer underveis.

Filmopptak og foto:

Borgarting lagmannsrett har avsagt beslutning om fotografering, film- og lydopptak i ankesaken. Les beslutningen her. 

Det er ikke lov å filme/fotografere jurymedlemmene før, under og etter forhandlingene. Det er ikke lov å filme/fotografere de tiltalte i rettsbygningen og til og fra denne, med mindre de selv samtykker. Når retten er satt, er det retten som regulerer adgangen til opptak.

Retten har gitt tillatelse til en pool-ordning for filmopptak og foto for disse delene av forhandlingene, så lenge de går for åpne dører og det ikke blir nedlagt referatforbud:

  • Når retten settes ved ankeforhandlingens begynnelse inkludert rettens leders presentasjon av aktører og parter samt avklaringen av fagdommernes habilitet. Det kan i denne forbindelse gjøres opptak av de profesjonelle aktørene og partene (rettens medlemmer og andre ansatte i lagmannsretten, aktorer, forsvarere, aktoratets og forsvarets bisittere og de tiltalte). Det skal ikke gjøres opptak av de uttrukne lagrettemedlemmene (juryen), se punkt 4.7 i lagmannsrettens beslutning av 28.06.18 om filming og fotografering av lagretten.
  • Opplesning av tiltalebeslutninger og tiltaltes (Eirik Jensens) svar
  • Aktors innledningsforedrag og forsvarerens merknader til innledningsforedrag
  • Aktor og forsvarernes prosedyrer

Lagmannsretten holder muligheten åpen for at det kan gis tillatelse til opptak av enkelte vitneforklaringer, dersom det foreligger søknad om dette, vilkårene for opptak foreligger og vitnet samtykker.

Lagmannsretten vil senere ta stilling til om det skal gjøres unntak for opptaksforbudet ved lagrettens kjennelse og domsavsigelsen.

Følgende er poolhavere for foto, opptak og kringkasting:

NRK: flerkamerapool (direkte) – kontaktperson Jan Georg Vedeler

NTB: Stills og enkamerapool (direkte) – kontaktperson Jon Eeg

Noen kjøreregler:

  • Aktørsonen må forlates av pressen når retten er satt, og når aktørene ikke lenger befinner seg i salen.
  • Det anmodes om å ikke bruke den lille gangen rett utenfor salen til filming og intervjuer.

Teknisk informasjon:

Det vil være strømuttak og skjøteledninger i salen.

Trådløst nettverk: Domstol gjestenett.

Åpne nettleseren for å logge deg inn. Logg deg på som gjest. Du får da tilsendt en SMS med en kode som kan brukes sammen med ditt mobilnummer på tre forskjellige enheter i 12 timer. Vi minner også om at flere redaksjoner har fiberlinjer inn i tinghuset, som kan patches inn til rettssalen eller til et punkt rett utenfor salen.

Rettens aktører:

Lagdommer Kristel Heyerdahl (rettens leder), lagdommere Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull.

Aktorer: Guro Glærum Kleppe, Jan Egil Presthus, Lars Erik Alfheim

Forsvarere for Eirik Jensen: John Christian Elden, Sidsel Katralen, Thomas Randby

Forsvarer for Gjermund Erik Cappelen: Benedict de Vibe, Kaja de Vibe Malling

Pressens talspersoner:

Pressens organisasjoner har oppnevnt følgende talspersoner for mediene:

Olav Rønneberg, NRK

Inge D. Hanssen, Aftenposten

Disse vil fungere som kontakt- og talspersoner for mediene underveis i rettssaken.

Kontaktpersoner i Borgarting lagmannsrett:

Rådgiver Annicken S. Michaelsen

Telefon: 21 55 85 37

Epost: presse.borgarting@domstol.no

 

Direktør Mari Fjærtoft Trondsen

Telefon: 21 55 80 03

Epost: Mari.Fjaertoft.Trondsen@domstol.no

 

Vi minner om Borgarting lagmannsretts epostliste for pressen. Ta kontakt på presse.borgarting@domstol.no dersom du ikke allerede står på denne.

Følg oss på Twitter: https://twitter.com/Borgartinglagmr

Hjemmeside: https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Borgarting-lagmannsrett/

 

 

Til toppen