Kontakt oss

Når du skal kontakte tingretten om dødsfall, er det fint om du har klart vårt saksnummer eller avdødes navn og fødselsdato.

Du kan kontakte oss på følgende måter:
       - E-post til dramskifte@domstol.no
       - Sentralbordet 32 21 16 00 - telefontid for skifte i perioden 01.07.2020-14.08.2020
         er klokken 12:00 - 15:00.
       - Henvendelse i vår ekspedisjon i 1. etasje i Drammen tinghus (begrenset pga
         smittevernregler under korona) - se mer informasjon under "informasjon om
         koronasituasjonen".
       - Hvis du trenger å snakke med en saksbehandler, kan du bestille tid til dette på
         dramskifte@domstol.no
        Til toppen