Saksbehandlingstid

Hvor lang tid tar det  å få en skifteattest?

Etter at vi har mottatt ferdig utfylt og undertegnet skjema for skifteform (for eksempel "Melding om uskiftet bo", "Erklæring om privat skifte", "Erklæring om privat skifte bo av liten verdi"), tar det vanligvis 1-2 uker til skifteattest er utstedet. I tillegg kommer postgang.

 

Til toppen