Informasjon om koronasitusjonen

Drammen tingrett vil være stengt for publikum fra og med mandag 16. mars 2020.

Publikum må ta kontakt via e-post, se adresser nedenfor. For henvendelser som haster og hvor oppmøte er nødvendig må det bestilles time. Kontakt oss da på telefon 32 21 16 00.

Følgende e-post adresser kan brukes:

Drammen.tingrett@domstol.no (vanlig postmottak)

Drammen.tingrett.gjeldsordningssaker@domstol.no ( brukes for gjeldsordningssaker og tvangssaker)

Drammen.tingrett.konkurs@domstol.no ( brukes i henvendelse om konkurssaker)

dramskifte@domstol.no   (brukes i alle skiftesaker)

drammen.tingrett.ND-saker@domstol.no ( brukes i saker vedrørende narkotikakontroll med domstolskontroll)

Vi viser forøvrig til informasjon på domstol.no om redusert drift ved alle domstoler

Drammen tingrett vil til enhver tid følge de retningslinjer som er gitt av nasjonale myndigheter.

Vi behandler alle type saker, men de nasjonale retningslinjene kan føre til begrenset adgang til domstolen.

Skiftesaker: Ved behov for personlig oppmøte skal det avtales tid i forkant. Ring på telefon 32211600, eller send e-post til drammen.tingrett@domstol.no for å avtale tidspunkt for oppmøte.

Notarialbekreftelser: Vi utfører notarialforretninger, men kun ved timeavtale. Ring på telefon 32211600, eller send e-post til drammen.tingrett@domstol.no for å avtale tidspunkt for å få gjennomført notarialbekreftelsen.

 

Til toppen