Om Follo tingrett

Bilde av mennesker i en rettsal

KORONSASITUASJONEN

Publikumsmottaket i tinghuset gjenåpnes fra 18. mai etter å ha vært stengt i to måneder.

Av smittevernhensyn skal veiledning av publikum fortsatt skje per telefon, og ikke ved oppmøte. 

Veiledningstid forhåndsavtales på telefon eller e-post:

 

Se også: Veileder for smittevern i Norges domstoler ved fysiske rettsmøter av 28.04.20.

Smittevernregler i tinghuset pga. koronasituasjonen:

Domstolene utfører en rekke samfunnskritiske funksjoner. Det gjør også domstolens aktører som politi, meddommere og advokater.

Det kan få negative samfunnsmessige konsekvenser når tingrettens ansatte og aktører blir syke.

Hjelp oss å begrense smitte i Follo tinghus:

  • Ved mistanke om koronasmitte, ikke møt i tinghuset. Ta kontakt på e-post eller telefon: follo.tingrett@domstol.no, telefon 64 00 30 00
  • Følg myndighetens regler for håndhygiene og ved hosting
  • Hold avstand til andre i tinghuset
  • Meld fra til tingretten dersom du mistenker at du er koronasmittet mindre enn to uker etter at du har møtt i tinghuset

Brudd på smittevernregler kan bli politianmeldt.

Takk for at du viser hensyn!

Til toppen