Om Follo tingrett

Bilde av mennesker i en rettsal

Koronasituasjonen.

Publikumsmottaket i tinghuset er stengt fra og med fredag 13.03.20 og foreløpig til og med fredag 27.03.20. Tingretten har minimumsbemanning i denne perioden. 

Er det helt nødvendig å komme i kontakt med oss, ring ekspedisjonen på telefon 64003000. 

The reception is closed during the coronasituation. If it is absolutely necessary to contact us, please call 64003000.

 

Smittevernregler i tinghuset pga. koronasituasjonen:

Tinghuset er foreløpig stengt, men enkelte har tilgang etter avtale.

Domstolene utfører en rekke samfunnskritiske funksjoner. Det gjør også domstolens aktører som politi, meddommere og advokater.

Det kan få negative samfunnsmessige konsekvenser når tingrettens ansatte og aktører blir syke.

Hjelp oss å begrense smitte i Follo tinghus:

  • Ved mistanke om koronasmitte, ikke møt i tinghuset. Ta kontakt på e-post eller telefon: tingrett@domstol.no, telefon 64 00 30 00
  • Følg myndighetens regler for håndhygiene og ved hosting
  • Hold avstand til andre i tinghuset
  • Meld fra til tingretten dersom du mistenker at du er koronasmittet mindre enn to uker etter at du har møtt i tinghuset

Brudd på smittevernregler kan bli politianmeldt.

Takk for at du viser hensyn!

Til toppen