Koronatiltak i Fosen tingrett

Koronaviruset - betydning for driften ved domstolen

Det er noe begrensninger i driften av domstolene for å hindre spredning av koronaviruset, i tråd med pålegg og anbefalinger fra helsemyndighetene.

Her finner du domstolenes sentrale side om råd og retningslinjer i tilknytning til koronaviruset.

Fosen tingrett tar sikte på å gjennomføre all planlagt aktivitet. Du må derfor legge til grunn at alle rettssaker og andre møter ved domstolen blir gjennomført som berammet.

 

Dersom et rettsmøte blir utsatt eller avlyst får du beskjed om det. 

 

Mange rettsmøter blir gjennomført i virtuelle møterom, og du vil få nødvendig informasjon for å møte opp digitalt fra domstolen. Om du er vitne vil du motta tilkoblingsinformasjon fra den som har påberopt deg.

 

Vi oppfordrer alle aktører i våre rettssaker til å delta ved bruk av videodeltagelse fra mobil, nettbrett eller PC. Her kan du lese om hvordan du kobler deg til domstolenes videoløsning. Dersom du ikke har fått tilbud om å delta digitalt kan du ta kontakt med oss.

 

Norges domstoler er samfunnskritisk tjeneste som må opprettholde sin virksomhet knyttet til lov og orden også i krevende situasjoner. Samtidig er det viktig å delta i samfunnsdugnaden som skal redusere smittespredning. Noen rettsmøter må likevel gjennomføres fysisk, helt eller delvis. Da vil vi organisere dette for i størst mulig grad å hindre smittefare. Domstolenes saksgjennomføring skal ikke skape unødig smitterisiko.

 

Basert på Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv (LOV-2020-06-19-82) legger Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett fra 10.08.2020 opp til slik organisering av sakene:

 

Sivile saker

Sakene ønskes gjennomført digitalt i den grad det er forsvarlig. Saker berammes i utgangspunktet pr. lyd og bilde, så får vi heller gjøre om til fysiske møter om situasjonen tilsier det. Dette gjelder også rettsmekling og saksforberedende møter etter barneloven (KOF).

 

I saker som settes med meddommere vil normalordningen være at administrator og meddommere er samlet.

 

Vi oppfordrer uansett aktørene til å sørge for at vitner møter pr. lyd og bilde selv om enkelte andre aktører møter fysisk. Når dere tar ansvar for at vitner møter pr. lyd og bilde er det viktig å samordne seg med motparten og orientere domstolen.

 

Straffesaker

Normalordningen vil være at administrator og meddommere er samlet og at tiltalte og forsvarer møter i tinghuset. Aktor, evt. bistandsadvokat og fornærmet, ønskes normalt å møte ved deltagelse pr. lyd og bilde. Vitneførsel skjer normalt pr. lyd og bilde.

 

Allerede berammede saker

Er det behov for å endre gjennomføringsmåten i allerede berammede saker vil retten følge opp. Ta kontakt ved behov for avklaring.

 

 

Notarial

Notarialforretninger som kan føre til fare for vesentlig økonomisk tap blir utført. Ta kontakt med domstolen for å få timeavtale.

 

Oppbudsbegjæringer

Oppbudsbegjæringer kan ikke leveres over skranke, men må sendes inn per e-post eller vanlig post. Ved bruk av e-post må de nødvendige signaturer være scannet.

 

Er du part, vitne, meddommer eller annen aktør i en rettssak?

Dersom du er innkalt til en rettssak og har spørsmål vedrørende saken ta kontakt med Fosen tinghus telefon 73 54 26 00.

 

Saker gjennomføres som vanlig, og du skal møte i tråd med innkallingen og øvrig informasjon du har mottatt. Det eneste unntaket fra dette er hvis noen av disse punktene er aktuelle for deg:

 

Er du allerede sykmeldt eller satt i karantene, må du melde fra til domstolen så raskt som mulig. 

Har du vært i et område med vedvarende smitte, skal du holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst. Det gjelder uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.

Har du symptomer på smitte eller annen konkret mistanke om at du kan være smittet, skal du også holde deg hjemme inntil du har fått klarsignal fra lege. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.

 

 

Smittevern i domstolen

Ved oppmøte skal du være nøye med god håndhygiene og hostehygiene, følg rådene fra Folkehelseinstituttet. Det gjør også domstolenes ansatte. 

Om du har vært på Østlandet de siste to ukene bør du ta kontakt med domstolen for å avklare om du kan møte fysisk.

Les lokal veileder for smittevern her

I tillegg anbefaler domstolene å ikke håndhilse, men hilse på annen respektfull måte uten fysisk kontakt. Vi har spritdispensere i lokalene og har iverksatt ekstra renholdstiltak.

 

Trondheim tinghus og Fosen tinghus er stengt for alle som ikke deltar i en konkret sak.

 

 

Til toppen