Om Fosen tingrett

Bilde av Fosen tinghus

 

OBS! Vi holder stengt 31. mars.

 

Fosen tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol for kommunene Hitra, Frøya, Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Osen. Tinghuset er på Brekstad i Ørland kommune. 

Fosen tingrett er for tiden under felles ledelse med Sør-Trøndelag tingrett.

Domstolens oppgaver er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Til toppen