Om Fredrikstad tingrett

Bilde av Fredrikstad tingrett

Vi holder døren stengt inntil videre.

Vi ber om at du tar kontakt med domstolen for å avtale om du fysisk må møte i retten, eller om vi kan veilede deg over telefon eller e-post.

Kanskje kan du finne den informasjonen du søker på nettsidene domstol.no?
Er du usikker på om du skal møte opp i retten, ta kontakt med oss på telefon 69 79 77 00. 

Vi har åpningstid fra klokken 08:00 til 15:00. 

Vi foreslår følgende fremgangsmåte i din kommunikasjon med domstolen:

 • Midlertidig sikring: Du kan sende begjæringen via Aktørportalen eller på e-post til fredrikstad.tingrett@domstol.no. 
 • Arv og skifte: Du kan få råd og veiledning på telefon 69 79 77 00.
  Se også våre nettsider  (www.domstol.no/fredrikstad). Du kan legge skjema/dokumenter i vår postkasse ved siden av hoveddøren.
 • Testamenter: Du kan sende testamentet i posten, eller legge det i vår postkasse ved siden av hoveddøren
  (Fredrikstad tingrett, postboks 113, 1601 Fredrikstad).
 • Oppbud: Du kan sende oppbudsbegjæring i posten.
  (Fredrikstad tingrett, postboks 113, 1601 Fredrikstad) eller på e-post til fredrikstad.tingrett@domstol.no eller legge det i vår postkasse ved siden av hoveddøren.
 • Notarial – Du kan sende e-post til  fredrikstad.tingrett. Domstolen vil vurdere henvendelsen i hvert enkelt tilfelle.
 • Andre henvendelser – benytt e-post til fredrikstad.tingrett@domstol.no.
 • Rettsmøter – ved fysisk oppmøte, ring 69 79 77 00 når du ankommer tingretten.
Til toppen