Om Hallingdal tingrett

Bilde av Hallingdal tingrett

De dømmende oppgavene i Hallingdal tingrett er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, notarialforretninger og utstedelse av skifteattest.

Hallingdal tingrett består av 1 sorenskriver, 1 dommerfullmektig og 3 saksbehandlere.

Kontaktinformasjon

Besøks- og postadresse: Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen

Telefon:   32 07 28 50
Telefaks:  32 07 28 51

E-post:      hallingdal.tingrett@domstol.no
Internett:   www.domstol.no/hallingdal

Åpningstider

15. september - 14. mai kl. 08.00 - 15.00
15. mai - 14. september kl. 08.00 - 15.00

Åpningstider i julen:

Julaften: stengt

1. juledag: stengt

2. juledag: stengt

27. desember: 10.00 - 14.00

28. desember: 10.00 - 14.00

Nyttårsaften: stengt

1. nyttårsdag: stengt

Til toppen