Hvordan te seg i retten?

Arbeidet i retten er alvorlig og krevende, og det kan ha store konsekvenser for den som er part eller tiltalt.

Rettens formann har som oppgave å styre forhandlingene etter fastsatte regler. Alle plikter å følge anvisningene fra rettens formann.


Forhandlingene i retten må ikke forstyrres:

  • Møt frem i god tid. Før dommeren tar sete, skal alle øvrige aktører og tilhørere være på plass i rettssalen
  • Mobiltelefoner og andre støykilder skal være avstengt
  • Det er ikke tillatt med forstyrrende aktiviteter som for eksempl å prate, spise, drikke, eller lese avis under forhandlingene
  • Det er vanligvis lunsjpause kl 11:30. Det tas også korte pauser underveis i forhandlingene
  • Unngå å gå inn eller ut av rettssalen utenom pausene. Dersom det er nødvendig, gjør det så stille som mulig
  • Vennligst unngå støy i korridorene


Det er etablert tradisjoner for å understreke respekt for retten:

  • Fagdommer og advokater bærer sort kappe. Andre aktører har vanlige pene klær
  • Alle i rettssalen reiser seg når dommeren kommer inn og går ut av salen
  • Det stilles generelt krav til høflig framferd og talemåte i retten

 

 

 

Til toppen