Tilhørere i retten

Det er et grunnleggende prinsipp at rettssaker skal være åpne for allmenheten.

Alle rettsmøter, både straffesaker og sivile saker, er offentlige hvis ikke annet er bestemt i lov eller av retten i medhold av lov. Familiesaker går alltid for lukkede dører. Enkelte andre saker går også for lukkede dører, som oftest av hensyn til privatlivets fred.

Det kan av plasshensyn være en grense for hvor mange tilhørere som kan være tilstede i rettslokalet.

DAGENS SAKER
Oversikt over berammede saker i Haugaland tingrett finner du under menypunktet Når går rettssaken.

 

 

Til toppen