Andre stillinger i domstolene

Illustrasjonsbilde medarbeidere
Domstolene er ikke bare dommere, mange jobber også med blant annet administrasjon, sikkerhet og som ingeniører.

Oversikt over ledige dommerfullmektigstillinger, administrative og tekniske stillinger i alle domstolene:

 

Borgarting lagmannsrett - Saksbehandler - Søknadsfrist 27.01.2021

Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett - Saksbehandlar - Søknadsfrist 27.01.2021

Akershus og Oslo jordskifterett - Landmåler/teknisk utreder (overingeniør) - 2 års engasjement - Søknadsfrist 31.01.2021

Nordfjord jordskifterett - Sakshandsamar - Søknadsfrist 31.01.2021

Nordfjord jordskifterett - Overingeniør - Søknadsfrist 31.01.2021

Romsdal tingrett - Saksbehandler (vikariat) - Søknadsfrist 31.01.2021

Ofoten tingrett og Trondenes tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 01.02.2021

Namdal tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 01.02.2021

Nedre Telemark jordskifterett (Telemark jordskifterett). Overingeniør/landmåler - Søknadsfrist 02.02.2021

Indre Hordaland og Nord- og Midhordland jordskifterett - Jordskiftedommarfullmektig - Søknadsfrist 05.02.2021

Vestfold jordskifterett - Overingeniør - Søknadsfrist 12.02.2021

Vest-Telemark tingrett - Dommarfullmektig - Søknadsfrist 15.02.2021

Nedre Telemark jordskifterett (Telemark jordskifterett) - Jordskiftedommerfullmektig - Søknadsfrist 18.02.2021

Norges Høgsterett - Studentvikariat sommeren 2021 - Søknadsfrist 01.03.2021

 


 

 

 
 

 

  

 


 


 

 

 

 


 

  

 
 


 

Til toppen