Forsvarer

Forsvareren bistår siktede eller tiltalte i straffesaken.

Se liste over faste forsvarere for alle domstoler (pdf)

Forsvarervalg og utgifter

Den som er siktet eller tiltalt velger selv hvem som være forsvareren i en sak. Hvis han eller hun ikke har noe bestemt ønske, vil domstolen oppnevne en. Vanligvis er forsvareren en advokat, men tiltalte kan også velge en person uten dette yrket. I slike tilfeller må retten godkjenne valget. I de fleste saker dekkes utgiftene til denne av det offentlige.

Ivaretar klientens rettssikkerhet

Forsvareren skal ivareta klientens interesser i saken. Han skal gi klienten råd, og har taushetsplikt om alt han får vite av klienten. Hvis klienten tilstår overfor forsvareren, men overfor alle andre sier han er uskyldig, kan det være vanskelig for forsvareren å ivareta klientens interesser. Forsvareren kan da råde klienten til å tilstå, eller til å skifte forsvarer.

Faste forsvarere

Alle domstoler har faste forsvarere. Disse oppnevnes i straffesaker der den tiltalte ikke har egen advokat.

Skjema for samtykke til fengsling (flere språk)

Til toppen