Om Haugaland tingrett

Haugaland tingrett fasade

Vår dømmende oppgave å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Domstolen består av 1 sorenskriver, 6 tingrettsdommere, 3 dommerfullmektiger, 1 administrasjonssjef, 1 seksjonssjef og 9 saksbehandlere.

Haugaland tingrett ligger i Haugesund sentrum v/Rådhusplassen. Vi har vitnestøtte-ordning og trådløst nettverk.

Parkering

Det er også to parkeringshus nær tinghuset. Ett ligger i kjelleren på kjøpesenteret Markedet like i nærheten. Det andre er kommunalt og ligger like nord for samme kjøpesenter.

Åpningstider:

 Resepsjon: Kl. 08.00-15.00

Som følge av koronasituasjonen vil skiftespørsmål kun bli besvart på telefon (52 70 14 39) mellom 10.00-14.00. Skriftlige henvendelser om skifte og konkurs sendes på e-post: haug.skifte.konkurs@domstol.no

Notarial blir tatt i ekspedisjonen og er begrenset til tirsdager og torsdager.

Bussforbindelsar: sjå kolumbus.no og kystbussen.no
Hurtigbåt: sjå tide.no
Båtrutar til/fra Røvær: sjå rovar.no Båtrutar til/fra Utsira: sjå utsira.kommune.no

 

Til toppen