Ansatte

Haugaland tingrett har følgende ansatte i tillegg til saksbehandlere:

Sorenskriver:
Tine Margrethe Odland

Tingrettssdommere:
Per Annstein Aarvik
Leif Egil Holstad
Helga Elisabeth Hågenvik
Signe Margrethe Lundegård
Svein Åge Skålnes
Arne Vikse

Dommerfullmektiger
Hanne Haraldseide Brekke
Per Kristian Lundqvist
Anette Jacobsen Mokleiv

Administrasjonssjef:
Geir Ståle Nordstrøm
 
 
 
 
 
 Til toppen