Historikk

Sorenskriverembetene i Norge  ble opprettet ved kongebrev fra kong Christian IV den 31. juli 1591, og er således blant de eldste institusjoner i vårt rettssystem.

Bakgrunnen for opprettelsen var adelens ønske om skrivehjelp ved de norske bygdeting, hvor skrive- og leseferdigheten var mangelfull. Kongebrevet ga adelen anledning til å forordne ”en svoren Skriver udi hvert Sogn”. Etter få år utviklet skriveren seg fra å være sekretær til å være dommer i landdistriktene. Siden 1660 har sorenskriverne vært dommere og embetsmenn. Det er de fortsatt.

Hedmarken tingrett kan føre sin historie helt tilbake til de første sorenskrivere, og endog til tiden før kongebrevet. Den første skriveren i Hedmarken var Antonius Knudssen (Winche) som er benevnt sorenskriver i 1597, men som allerede i 1588 nevnes som tingskriver. Embetet har fra den tid en ubrutt tradisjon.

Hedmarken var ett embete fra 1588-1777, da embetet ble delt i Sør-Hedmark og Nord-Hedmark. I perioden 1863-1901 var Hamar skilt ut som eget embete, slik at det i en periode var tre sorenskrivere i det området som omfattes av Hedmarken. Nord-Hedmark og Sør-Hedmark ble slått sammen i 1992, og omfatter i dag kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, med omlag 90000 innbyggere.

Sorenskriverne holdt opprinnelig til hjemme på sine gårder. Det har således vært sorenskrivere på flere kjente gårder i distriktet, blant annet Østby i Romedal, Vidarshof i Vang og Revling i Ringsaker. I 1860 flyttet sorenskriveren i Sør-Hedmark inn til Hamar, hvor de hadde lokaler ulike steder i byen frem til 1927 da de flyttet inn i Festiviteten. Først i 1909 flyttet sorenskriveren i Nord-Hedmark inn til Hamar, der de flyttet flere ganger inntil de etter krigen hadde lokaler i Grønnegata. I 1970 flyttet begge embetene til Fylkeshuset i Hamar, hvor de i 1992 igjen ble slått sammen til en domstol.

Sammenslåingen og moderniseringen av domstolene gjorde det nødvendig med større lokaler, og i mars 1999 flyttet Hedmarken tingrett til nytt Hamar tinghus.

Hedmarken tingrett har i dag som i Christian IV´s tid, et bredt arbeidsområde med gjennomføring av sivile rettstvister og straffesaker, skifte, notarialforretninger mm.

domstol.no finner du en liten innføring i domstolenes historie fra vikingtiden frem til våre dager.

Til toppen