Koronaviruset - for parter, publikum, aktører og meddommere

Redusert drift i domstolene fra 13. mars som følge av koronaviruset.

Domstolene vil nå redusere sin virksomhet så mye som mulig, for å bidra til å redusere smittespredningen. Det betyr at mange saker kommer til å bli utsatt. Det vil partene få beskjed om. Saker som må gjennomføres, for eksempel fengslingssaker, vil bli gjennomført.

Mange domstoler har informasjon om status på eget nettsted eller i sosiale medier.

Norges domstoler er samfunnskritisk tjeneste, som må opprettholde deler av sin virksomhet knyttet til «Lov og orden» og rettsikkerhet også i krevende situasjoner som denne. Samtidig er det viktig å delta i den samfunnsdugnaden som pågår for å redusere smittespredning.

Er du part, vitne, meddommer eller annen aktør i en kommende rettssak:

Hvis du er innkalt til en rettssak, er denne saken mest sannsynlig utsatt og du vil få beskjed fra domstolen om ny dato.

Domstolene er ogå stengt for publikum og ærend som notarialbekreftelser.  Ta kontakt på telefon og epost i ærend som arv- og skiftespørsmål.

Smittevern i domstolen

Ved oppmøte i domstolene skal du være nøye med god håndhygiene og hostehygiene, i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet. Domstolenes egne ansatte følger de samme retningslinjene.  

I tillegg anbefaler domstolene å ikke håndhilse, men hilse på annen respektfullmåte uten fysisk kontakt. De fleste domstoler har utplassert spritdispensere i rettslokalene. Mange domstoler har innført egne smittevernstiltak utover dette for å begrense smitterisikoen.

Norges domstoler følger opp informasjonen fra Folkehelseinstituttet om korona og vil følge deres anbefalinger dersom det må iverksettes spesielle tiltak.

Til toppen