Historikk

Heggen og Frøland tingrett ble opprettet på 1590-tallet. Embetet ble lagt ned i 1847 og overført til nye Trøgstad sorenskriverembete og Rakkestad sorenskriverembete. I 1952  endret  Rakkestad sorenskriverembete navn til Heggen og Frøland sorenskriverembete.
 
Navnet Heggen og Frøland kommer fra at kommunene Askim. Eidsberg og Trøgstad i sin tid dannet Heggen og Frøland fogderi.
 
På 1800-tallet var eiendommen Elvestad i Eidsberg sorenskrivergård. Embetet flyttet i 1909 til Mysen hvor ny sorenskriverbygning var oppført. I 1989 flyttet embetet til dagens lokaler i Jernbanegaten 4, 1850 Mysen.
 
Embetet har gjennom tiden bestått av forskjellig kommuner.  Den 01.09.07 ble kommunene Hobøl og Skiptvet overført til Heggen og Frøland tingrett.  Heggen og Frøland tingrett består i dag av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad, og har et befolkningsgrunnlag på ca. 47.000 innbyggere.

Til toppen