Kontakt oss

Heggen og Frøland tingrett
Besøksadresse: Jernbanegt. 4, 1850 Mysen

Postadresse: Postboks 33, 1851 Mysen

Telefon:   69 02 44 00
Telefaks: 69 02 44 01

E-post:      heggenogfroland.tingrett@domstol.no
Internett:    www.domstol.no/heggenogfroland

Åpningstider: kl. 08.30 – 15.00

Til toppen