Høyesteretts vestibyle. Løvene er designet av Lars Utne. Kulturthistorisk symboliserer løven makt, mot og myndighet.

Kommende rettsmøter

Torsdag 26. september 2019

Straffeprosess. Om telefonavhør av sakkyndige vitner og innsending av referat av muntlig forklaring i retten til Den rettsmedisinske kommisjon.

Torsdag 26. september 2019

Sivilprosess. Om forholdet mellom søksmålskompetanse etter samvirkeloven § 56 og tvisteloven § 1-3.

Fullstendig berammingsliste

Saksliste

Aktuelt

Kurs for advokater 14. oktober 2019

Høyesterettsdommerne Bergljot Webster og Per Erik Bergsjø holder kurs i saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Les mer

Høyesterett på Instagram

Nå kan du følge Høyesterett på Instagram (@norges_hoyesterett).

Det er sentralt for Høyesterett å bidra til åpenhet og innsyn i Høyesteretts virksomhet. Høyesterett utvider nå informasjonstilbudet og lanserer – som en av de første høyesterettene i Europa – en Instagram-konto. Les mer

Revidert versjon av Advokatveiledningen


 

 

 

 

 


Høyesterett publiserte 20. juni 2019 en større revisjon av Advokatveiledningen. Les mer

Høyesterett i 2018

Årsrapport 2018
Mobilvennlig versjon

Forretningsstatistikk 2018

Informasjonsbok

Høyesteretts informasjonsbok

I Høyesteretts informasjonsbok kan du lese om Høyesteretts rolle og virksomhet, domstolens historiske bakgrunn og Høyesteretts Hus. Første utgave av boken kom i 1996.

Engelske oversettelser

Avgjørelser oversatt til engelsk