Kommende rettsmøter

Tirsdag 25. januar

Salærfastsettelse. Om det utgjør indirekte diskriminering å ikke ta hensyn til den salærberettigetes dysleksi.

Tirsdag 25. og onsdag 26. januar

Sivilprosess. Om sak om erstatning for ikke-økonomisk tap med grunnlag i EMK art. 13 kan anlegges mot kommunen, eller om en slik sak må reises mot staten.

Nyheter

Til toppen