Kommende rettsmøter

Tirsdag 9. og onsdag 10. juni 2020

Pasientskadeerstatning. Om grensa mellom informasjonsplikt etter pasient- og brukarrettslova og erstatningsgrunnlag etter pasientskadeerstatningslova, samt kravet til årsakssamanheng. 

Torsdag 11. og fredag 12. juni 2020

Straffeprosess. Om tingrettsdommeren som leder narkotikaprogrammet med domstolskontroll (ND) er inhabil til å avgjøre Kriminalomsorgens begjæring om omgjøring av en ND-dom. 

Nyheter

Sak om virksomhetsoverdragelse strømmes på nettet

Sak om virksomhetsoverdragelse strømmes på nettet

Høyesterett behandler 9. til 11. juni 2020 sak nr. 19-152294SIV mellom ISS Facility Services AS og 61 renholdsmedarbeidere som ble overført fra Forsvarsbygg til ISS i forbindelse med at renholdsarbeidet ble satt ut på anbud. NHO er partshjelper for arbeidsgiver, mens Norsk tjenestemannslag er partshjelper for arbeidstakerne. Høyesterett skal blant annet ta stilling til hvilke rettigheter og plikter som overføres ved virksomhetsoverdragelse fra arbeidsgiver i offentlig sektor til arbeidsgiver i privat sektor.

Les hele saken
Til toppen