Kommende rettsmøter

Fredag 5. mars

Straffutmåling. Narkotikaprogram med domstolskontroll. FJERNMØTE

Tirsdag 9. mars

Sivilprosess. Om søksmålsinteresse ved en idrettsklubbs vedtak om å utestenge en forelder til to medlemmer fra klubbens arrangementer. FJERNMØTE

Torsdag 11. mars

Barnevernrett. Tilbakeholdelse i institusjon av ungdom som er fylt 18 år og forholdet til EMK artikkel 5. FJERNMØTE. LUKKEDE DØRER.

Nyheter

Til toppen