For advokater

Høyesteretts funksjon som prejudikatdomstol stiller høye krav til alle aktørene i en ankesak – prosessfullmektiger, aktorer og forsvarere. Av advokater som møter for Høyesterett, forventes det god kjennskap til saken, gode juridiske kunnskaper, erfaring i prosedyre og kunnskap om prosedyreteknikk.

Til toppen