Kurstilbud

Høyesterett arrangerer i samarbeid med Juristenes utdanningssenter kurs i saksforberedelse og prosedyre.

Det arrangeres årlig to kurs med sikte på prosedyre i sivile saker og ett kurs for straffesaker som retter seg mot aktorer og forsvarere.

Høyesterett forventer at alle som melder seg til prøve, har gjennomført kurs dersom de har praktisk mulighet for dette.

Kursoversikt på www.jus.no

14. oktober 2019 holder høyesterettsdommerne Bergljot Webster og Per Erik Bergsjø kurs i saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett.
Les mer