Kurstilbud

Kurs i saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett Foto: Høyesterett

Høyesterett arrangerer i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter kurs i saksforberedelse og prosedyre. 

Det blir årlig arrangert to kurs med sikte på prosedyre i sivile saker og et kurs for straffesaker som retter seg mot aktorer og forsvarere. 

Høyesterett forventer at alle som melder seg til prøve, har gjennomført kurs dersom det er praktisk mulighet for det. 

Neste kurs i ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett er mandag 12. oktober 2020.

Kursoversikt på www.jus.no

Til toppen