Revidert versjon av Advokatveiledningen

Høyesterett publiserte 20. juni 2019 en større revisjon av Advokatveiledningen.

Høyesterett ønsker å sikre et bedre grunnlag for utmåling av erstatning for sakskostnader. Som ledd i dette arbeidet er det blant annet gjort endringer i retningslinjene om tidspunktet for inngivelse av sakskostnadsoppgave og innholdet i oppgaven. 

Videre er det tatt inn et nytt punkt om fremgangsmåten ved søknad om prøvesak for Høyesterett. 

Det er også foretatt en fullstendig gjennomgåelse av resten av Advokatveiledningen. Blant annet er retningslinjene for utarbeidelsen av utdrag presisert.

 
Advokatveiledningen

Til toppen