Klimasøksmålet behandles som fjernmøte

Høyesterett i plenum skal 4. til 12. november 2020 behandle anke fra Natur og Ungdom og Föreningen Greenpeace Norden mot staten v/Olje- og energidepartementet i det såkalte klimasøksmålet. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon er partshjelpere til fordel for de ankende parter.

Justitiarius besluttet 22. september 2020 at saken skal behandles som fjernmøte. 

Bakgrunnen er den pågående covid-19-pandemien og de tiltakene som er iverksatt for å redusere smittespredning i samfunnet. I en så vidt langvarig ankeforhandling i november, med mange involverte aktører, er det en ikke ubetydelig sannsynlighet for at en eller flere av aktørene vil kunne komme i en situasjon der de etter gjeldende smitteverntiltak vil være forhindret fra å delta i et fysisk rettsmøte. Når saken skal behandles av Høyesterett i plenum, er det særlig tungtveiende at ikke smitteverntiltak innvirker på rettens sammensetning.

Ved fjernmøtet vil prosessfullmektigene tilbys å prosedere i egnet lokale med utstyr i Høyesteretts Hus, og med partsrepresentantene fysisk til stede. Alternativt vil partsrepresentantene kunne følge ankeforhandlingene via fjernmøte, dersom det er ønskelig. Dette vil bli klargjort etter kontakt med partene og partshjelperne.

Presse og et noe begrenset antall øvrig publikum kan følge saken fra Høyesteretts Hus. Høyesterett vil dessuten legge til rette for at presseorganer kan strømme ankeforhandlingen ved å tilby lukket lyd- og bildestrøm fra fjernmøtet.

Se hvilke presseorganer som strømmer fra ankeforhandlingen.

Til toppen