Storkammersakene om barnevern

Foto: Sturlason

Høyesterett i storkammer behandler 4. til 10. februar 2020 fire saker om barnevern. To av sakene er forent til én. Hovedregelen er at rettsmøter i barnevernssaker går for lukkede dører. Justitiarius har besluttet at sakene skal gå for åpne dører, med enkelte betingelser.

Høyesterett ønsker å legge til rette for at flest mulig kan følge forhandlingene. Det vil derfor bli overført lyd og bilde fra forhandlingene i Annen avdelings rettssal til Første avdelings rettssal og til Høyesteretts møtesal.

Partene og et antall journalister vil få reservert plass i Annen avdelings rettssal. Det vil også være plass til noe publikum i Annen avdelings rettssal. Samlet vil det være om lag 150 plasser til publikum i de tre salene. Plasser til publikum fordeles etter oppmøte fra kl. 08.00.

Det er sikkerhetskontroll i Høyesteretts Hus. Vi ber derfor om at publikum møter opp i god tid og at publikum ikke har med vesker, bagger o.l. Det er ikke tillatt med mat og drikke i salene.

Beslutningen om åpne dører er av hensynet til partene gjort betinget av et forbud mot fotografering og filming, samt forbud mot lydopptak. Dette omfatter også bruk av mobiltelefon.

Forbudet gjelder all fotografering, filming og lydopptak i salene, også før og etter forhandlingene og i pausene. Forbudet gjelder også i de salene som det overføres lyd og bilde til.

Pressen kan på vanlig måte søke om tillatelse til fotografering og filming av de profesjonelle aktørene.

Det kan når som helst kan bli besluttet å lukke dørene under deler av forhandlingen dersom det anses nødvendig for en forsvarlig behandling av saken, i samsvar med hovedregelen om at slike saker går for lukkede dører.

Til toppen