Uttalelse fra justitiarius om behandlingen av saker i Høyesterett under koronavirusutbruddet

Uttalelse fra høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, 8. april 2020

Jeg besluttet 12. mars å utsette alle muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett fra og med fredag 13. mars og til og med 26. mars 2020, som følge av situasjonen med spredning av koronavirus og de tiltak som ble iverksatt av myndighetene for å begrense smittespredning. Perioden har senere blitt forlenget til og med mandag 13. april, og jeg har i dag besluttet å forlenge perioden ytterligere til og med søndag 26. april.

Prosessfullmektigene i de sakene som omfattes av dette, er allerede blitt kontaktet.

Utsettelsen vil ikke påvirke arbeidet i Høyesteretts ankeutvalg, som behandles saker skriftlig som normalt. Også saksforberedelsen i saker som er fremmet til behandling i Høyesterett, vil inntil videre i hovedsak gjennomføres som normalt.

Gjennom forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 har Høyesterett bl.a. fått utvidet adgang til å benytte fjernmøter både i sivile saker og straffesaker, og adgang til skriftlig behandling også i straffesakene. Høyesterett har allerede tatt disse ordningene i bruk, og vil kontakte prosessfullmektigene om dette fortløpende.

Høyesteretts tiltak iverksettes for å redusere risikoen for spredning av smitte og for å sikre at Høyesterett til enhver tid kan ivareta sin funksjon som landets øverste domstol og en av de tre statsmakter.

Toril Marie Øie
høyesterettsjustitiarius

Til toppen