Årsmeldinger

Justisbygningen i Kristiania (Høyesteretts Hus) 1926
Justisbygningen i Kristiania (Høyesteretts Hus) 1926 Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum

Høyesterett er landets øverste domstol og en prejudikatdomstol. Høyesteretts hovedoppgave er gjennom sine avgjørelser å bidra til rettsavklaring og rettsutvikling innenfor de rammene som følger av Grunnlov og lov.