Den internasjonale rettens innflytelse i Norge

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen under Åpent Hus ved Høyesteretts 200-årsjubileum 1. juli 2015

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen under Åpent Hus ved Høyesteretts 200-års jubileum 1. juli 2015

Til toppen