Avgjørelser

Siste avgjørelser

Utvelgelseskrets ved omorganisering og nedbemanning

Høyesteretts dom 29. oktober 2019, HR-2019-1986-A, (sak nr. 19-026350SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Telenor Norge AS (advokat Sten Foyn), Abelia (partshjelper) (advokat Margrethe Meder) mot A (advokat Karl Inge Rotmo), EL og IT Forbundet (partshjelper) (advokat Rune Lium)

Samfunnsstraff ved grovt underslag

Høyesteretts dom 18. oktober 2019, HR-2019-1935-A, (sak nr. 19-78213STR-HRET), straffesak, anke over dom.  Påtalemyndigheten (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot A (advokat Øystein Ola Storrvik)

Domfellelse for sovevoldtekt i militærforlegning

Høyesteretts dom 17. oktober 2019, HR-2019-1923-A, (sak nr. 19-58563STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause)

Trusler mot stortingsrepresentant

Høyesteretts dom 17. oktober 2019, HR-2019-1922-A, (sak nr. 19-70106STR-HRET), straffesak, anke over dom.  I. A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Fredrik G. Ranke) II. A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot B (advokat Halvard Helle)

Erstatningskrav etter offentlig anskaffelse – Fosen-Linjen-saken

Høyesteretts dom 27. september 2019, HR-2019-1801-A, (sak nr. 18-77187SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  I. AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) (Rettslig medhjelper: advokat Anne Hesjedal Sending) mot Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue) (Rettslig medhjelper: advokat Christian Henrik Prahl Reusch), Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Morten Goller) (partshjelper) II....

Fortrinnsrett etter dekningsloven

Høyesteretts kjennelse 26. september 2019, HR-2019-1786-A, (sak nr. 19-27811SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.   Overføringsavtalens Sikringsordning (advokat Andreas Norby) mot Oslo Vei AS, dets konkursbo (advokat Christian Østerdahl Poulsson)

Samfunnsstraff ved voldslovbrudd

Høyesteretts dom 26. september 2019, HR-2019-1780-A, (sak nr. 19-67137STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torstein Lindquister)

Rekkevidden av fremtidsfullmakt

Høyesteretts kjennelse 18. september 2019, HR-2019-1758-A, (sak nr. 19-11479SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.   A (advokat Bent Endresen) mot B, C (advokat Janne Karin Rasmussen)

Fellesstraff ved narkotikalovbrudd

Høyesteretts dom 18. september 2019, HR-2019-1757-A, (sak nr. 19-75880STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim)

Inndragning av bruksrett til domenenavn

Høyesteretts dom 17. september 2019 dom, HR-2019-1743-A, (sak nr. 19-057105STR-HRET), straffesak, anke over dom.  Imcasreg8 (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Anke over drapsdom

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 16. september 2019, HR-2019-1747-U, (sak nr. 19-124523STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Skattlegging av utenlandskregistrert verdipapirfond

Høyesteretts dom 11. september 2019, HR-2019-1726-A, (sak nr. 18-183750SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Staten v/Skatteetaten (advokat Ole Kristian Rigland) (Rettslig medhjelper: advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup) mot Storebrand International Private Equity V Limited (advokat Henning Harborg) (Rettslig medhjelper: advokat Finn Backer-Grøndahl)

Forbud mot bruk av Lovdatas databaser

Høyesteretts kjennelse 11. september  2019, HR-2019-1725-A, (sak nr. 19-22475SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.   Fredrik Ljone, Håkon Wium Lie (advokat Halvor Manshaus) mot Stiftelsen Lovdata (advokat Jon Wessel-Aas)

Befatning med seksualisert barnedukke

Høyesteretts dom 10. september 2019, HR-2019-1715-A, (sak nr. 19-78768STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Hugo Henstein)

Egenandel for sykehjemsopphold

Høyesteretts dom 6. september 2019, HR-2019-1696-A, (sak nr. 19-001947SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Knut Helge Hurum) mot Tromsø kommune (Kommuneadvokaten - Tromsø kommune v/advokat Jørgen Aas Eide), Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Straffutmåling ved mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom 3. september 2019, HR-2019-1675-A, (sak nr. 19-59294STR-HRET), straffesak, anke over dom:  I. Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe) mot A (advokat Aasmund Olav Sandland) II. A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe) III. A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot B (advokat Halvard Helle)

Motregning i alderspensjon

Høyesteretts dom 2. september 2019, HR-2019-1662-A, (sak nr. 19-4335SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  A (advokat Karl Nicolai Vogt Skjerdal), Utdanningsforbundet (partshjelper) (advokat Nicolay Skarning) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus)

Straff for avliving av katt

Høyesteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1645-A, (sak nr. 19-59656STR-HRET), straffesak, anke over dom:  A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins)

Straffutmåling ved kroppsskade

Høyesteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1644-A, (sak nr. 19-66782STR-HRET), straffesak, anke over dom:  A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Høyesteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1643-A, (sak nr. 19-45735STR-HRET), straffesak, anke over dom:  I.  A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Birgitte Istad) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Birgitte Istad) mot A (advokat John Christian Elden)

Tiltale for drapsforsøk

Høyesteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1259-A, (sak nr. 19-017044STR-HRET) Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Øyvind Bratlien), B (Bistandsadvokat: advokat Erik Ulvesæter)

Tvangsadopsjon

Høyesteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1272-A, (sak nr. 19-051417SIV-HRET): A (advokat Odd Arild Helland), B (advokat Svein Kjetil Lode Svendsen) mot X kommune (advokat Jens Otto Haugland)

Straffansvar for formuesforringelse før konkurs

Høyesteretts dom 27. juni 2019, HR-2019-1234-A, (sak nr. 19-009758STR-HRET) A (advokat Oddmund Enoksen), B (advokat Pål Sverre Hernæs), C (advokat Rolf Henning Borge) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jens Halvard Bachke)

Flytting med barn til Italia

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1230-A, (sak nr. 19-009047SIV-HRET) A (advokat Mette Renholt Ackenhausen) mot B (advokat Leif Oscar Olsen)

Forsikringsoppgjør etter trafikkulykke

Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1153-A, (sak nr. 18-188052SIV-HRET) If Skadeforsikring NUF (advokat Nora Lund Lefdal) mot A (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne)

Uførepensjon i Statens pensjonskasse: karens

Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1154-A, (sak nr. 18-182181SIV-HRET) A (advokat Per Arne Tandberg) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Urbant jordskifte

Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1152-A, (sak nr. 18-169674SIV-HRET) I. Tønsberg kommune (advokat Steinar Mageli) mot Reservatveien Bolig AS, Kilen Syd AS, Tolvkanten AS (advokat Erik Bjørn), Reservatveien 4 AS, Reservatveien 8 AS (advokat Ola Nygard) (Rettslig medhjelper: advokat Morten Steenstrup) II. Reservatveien 4 AS, Reservatveien 8 AS (advokat Ola Nygard) (Rettslig medhjelper:...

Takstmenn opptrådte ikke i strid med profesjonsansvaret

Høyesteretts dom 7. juni 2019, HR-2019-1079-A, (sak nr. 18-137830SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Eli Flatmark Stavnes Pettersen (advokat Per Christian Grant-Carlsen)  mot Tryg Forsikring, Pål Haug, Hans Petter Biørnstad (advokat Hildegunn Piro)

Konkursboets adgang til å gjøre selvstendig krav gjeldende etter foreldelse

Høyesteretts dom 6. juni 2019, HR-2019-1073-A, (sak nr. 18-168174SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Marine Subsea AS, dets konkursbo (advokat Kåre Idar Moljord) mot XL Insurance Company SE (advokat Anders Wilhelm Færden), Hans Christian Nygaard (advokat Caterina Håland Gaeta) (Rettslig medhjelper: advokat Bjørn Stordrange)

Odelsrett etter brutt samboerskap

Høyesteretts dom 6. juni 2019, HR-2019-1074-A, (sak nr. 18-177508SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Audun Gjøstein) mot B (advokat Knut Westrum)