Avgjørelser

Siste avgjørelser

Spørsmål om habilitet i storkammersakene

Høyesteretts kjennelse 16. januar 2020, HR-2020-83-S, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper: advokat Trine Christin Riiber) (sak nr. 19-135171SIV-HRET), sivil sak, anke over...

Prøving av vilkårene for utlevering til Italia

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. januar 2020, HR-2020-57-U, (sak nr. 19-182629STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: Najumuddin Faraj Ahmad (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Per Niklas Hafsmoe)  

KS gis tillatelse til å opptre som partshjelper i storkammersakene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2020, HR-2020-46-U, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), (sak nr. 19-135171SIV-HRET), (sak nr. 19-140764SIV-HRET) og (sak nr. 19-142877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch Koslund...

Erstatningssak – flere krav i samme sak

Høyesteretts kjennelse 9. januar 2020, HR-2020-35-A, (sak nr. 19-133623SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A, B, C, D (advokat Christian Lundin) mot Hvitserk & Eventyrreiser AS, E (advokat Terje Marthinsen)

Lovvalg i forbindelse med skilsmisse

Høyesteretts dom 20. desember 2019, HR-2019-2420-A, (sak nr. 19-129940SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. I. A (advokat Ramborg Hege Elvebakk) mot B (advokat Svein Steinfeld Jervell) II. B (advokat Svein Steinfeld Jervell) mot A (advokat Ramborg Hege Elvebakk)

Beslutning om at storkammersakene skal gå for åpne dører, med vilkår om forbud mot fotografering, lyd- og bildeopptak

Den 20. desember 2019 ble det av justitiarius Øie i HR-2019-2423-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET) A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) (sak nr. 19-135171SIV-HRET) C (advokat Halvard Helle) D (advokat Paal Berg Helland) mot Y kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik...

Gyldigheten av vedtak om øvre reintall

Høyesteretts dom 19. desember 2019, HR-2019-2395-A, (sak nr. 19-048745SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Reinbeitedistrikt 13 (advokat Trond Pedersen Biti) mot Per Nils Ottar Anti (advokat Brynjar Østgård)

Overprøving av forvaltningsvedtak i straffesak

Høyesteretts dom 19. desember 2019, HR-2019-2400-A, (sak nr. 19-155186STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Erik Førde)

Kompensasjon for meirverdiavgift for privat vidaregåande skule

Høgsteretts dom 19. desember 2019, HR-2019-2391-A, (sak nr. 19-104671SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup) mot Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College (advokat Erlend Øen)

Forsikringsselskaps regressrett

Høyesteretts dom 18. desember 2019, HR-2019-2386-A, (sak nr. 19-08904SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. AmTrust International Underwriters Ltd (advokat Jørgen Svartebekk) mot Qudos Insurance AS’ konkursbo (advokat Sølve Holen Robstad)

Motarbeiding av aktør i rettsvesenet

Høyesteretts dom 18. desember 2019, HR-2019-2384-A, (sak nr. 19-072385STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Anders Morten Brosveet)

Beviskrav ved avgjørelsen av om en asylsøker er over eller under 18 år

Høyesteretts dom 12. desember 2019, HR-2019-2344-A, (sak nr. 19-093113SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C, D, D, E (advokat Georg Abusdal Engebretsen) Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Jan Fougner) (partshjelper) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Gyldigheten av vedtak om avslag på sykepenger

Høyesteretts dom 11. desember 2019, HR-2019-2336-A, (sak nr. 19-077805SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Silje Elisabeth Stenvaag) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristin Kristiansen)

Utvisning

Høyesteretts dom 9. desember 2019, HR-2019-2286-A, (sak nr. 19-083349SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus) mot A, B (partshjelper), C (partshjelper), D (partshjelper), E (partshjelper), F (partshjelper) (advokat Arild Karl Humlen)

Barnevernloven § 6-3 første ledd

Høyesteretts kjennelse 9. desember 2019, HR-2019-2301-A, (sak nr. 19-078205SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A (advokat Knut Gunnar Brindem) mot X kommune (advokat Frode Lauareid), B (advokat Olav Sylte) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Barne- og familiedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland)

Straffansvar for oppbevaring av eksplosiver mv.

Høyesteretts dom 9. desember 2019, HR-2019-2297-A, (sak nr. 19-104967STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause)

Forbud mot bruk av Lovdatas databaser

Høyesteretts kjennelse 11. september  2019, HR-2019-1725-A, (sak nr. 19-22475SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.   Fredrik Ljone, Håkon Wium Lie (advokat Halvor Manshaus) mot Stiftelsen Lovdata (advokat Jon Wessel-Aas)

Flytting med barn til Italia

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1230-A, (sak nr. 19-009047SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Mette Renholt Ackenhausen) mot B (advokat Leif Oscar Olsen)

Til toppen