Samleie med medvitslaus, ruspåverka kvinne - skjerpa straff

16.05.2000, Sak nr. 2000/118, straffesaak anke

Straffeloven § 193 første ledd første straffalternativ

Påtalemakta (Kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot 1. A (advokat Morten Kjensli) og 2. B (advokat Ole A. Bachke jr.)

Dommere: Aarbakke, Utgård, Rieber-Mohn, Tjomsland, Lund

To unge kvinner, som var påverka av alkohol, røykte hasjisj saman med to menn dei hadde møtt tilfeldig i Oslo. Røykinga fann stad dels i bilen til den ene mannen, dels i husværet til den andre mannen. I husværet fall den eine kvinna i ei form for svevn.

Etter å ha vore utanfor husværet kom den andre kvinna tilbake og fann den eine av mennene i samleie med den sovande kvinna. Mens den andre kvinna via legevakta varsla politiet, som rykte ut, gjennomførte også den andre mannen samleie med den sovande kvinna. Etter anke frå påtalemakta skjerpa Høgsterett straffa til 120 dagar fengsel utan vilkår for begge mennene. Det blei vist til den skjerpinga av straffenivået for alvorlege sedskapsbrotsverk som er etablert sidan 1994. Det blei også vist til at situasjonar der straffeloven § 193 første ledd første straffalternativ vert aktualisert, lettare kan oppstå på grunn av nye livsmønster og rusvanar.

Til toppen