Vold mot offentlig tjenestemann - straffutmåling

04.02.2000, Straffesak snr. 3/2000, lnr. 9/2000

Straffeloven §§ 127 første ledd første straffalternativ og 228 første ledd

Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (Forsvarer: advokat Ole Jakob Bae)

Dommere: Flock, Gjølstad, Gussgard, Bruzelius, Holmøy

I forbindelse med at domfelte på grunn av beruselse i sovende/bevisstløs tilstand måtte trekkes ut av bilen etter avsluttet drosjetur, sparket han en lensmannsbetjent i høyre hånd. Etter transport til arresten i politibil tilføyet han en politikonstabel et spark i hoften. Endelig sparket han nok en lensmannsbetjent i kneet mens han lå på magen og var påsatt håndjern.

Både herredsretten og lagmannsretten fastsatte straffen til betinget fengsel i 35 dager. Høyesterett bemerket at det er langvarig praksis for at forbrytelse mot straffeloven § 127 straffes med ubetinget fengsel, med mindre det er til stede helt spesielle forhold. Det var ikke holdepunkter for at angrepene på polititjenestemennene kunne være begått i en akutt forvirringssituasjon. Dertil kom at domfelte ca. 1 ½ år tidligere var straffedømt for tilsvarende forhold, og at de nye straffbare handlinger var begått i prøvetiden etter prøveløs latelse fra en tidligere dom. - Ved en feil fra påtalemyndighetens side hadde domfelte gjennomført et rusmestringsprogram som var satt som vilkår i herredsrettens betingede dom. Når hensyn ble tatt til dette, ble straffen passende utmålt til fengsel i 21 dager.

Til toppen