Arbeidsgiver etter virksomhetsoverdragelse

21.12.2000, Sivil sak lnr. 54B/2000, nr. 362/1999

Arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2

Oslo kommune (Kommuneadvokaten v/advokat Einar Gitlestad) mot 1. Jan M. Andersen m.fl. Hjelpeintervenienter: 1, Norsk Kommuneforbund og 2. Miljøtransport fagforening (avd. 716 av NKF) (advokat Einar

Dommere: Aarbakke, Coward, Bruzelius, Rieber-Mohn, Dolva

Den kommunale særbedriften Miljøtransport i Oslo ble i 1996 omdannet til aksjeselskap, Miljøtransport AS. Omdannelsen - som var en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand - omfattet arbeidsforhold for ca. 280 arbeidstakere. Etter nedbemanning på grunn av tap i anbudskonkurranser i 1997, gjorde de arbeidstakerne som arbeidet for Miljøtransport gjeldende at Oslo kommune fortsatt var deres arbeidsgiver, iallfall ved siden av aksjeselskapet, slik at de ved eventuell overtallighet hadde rettigheter innen Oslo kommune etter arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2.

Byretten frifant kommunen, mens lagmannsretten ga arbeidstakerne medhold. I Høyesterett ble ankesaken prosedert i forlengelse av sak nr. 335/1999, lnr. B/2000. Høyesterett frifant Oslo kommune. Flertallet (3 dommere) bygget på at arbeidstakerne hadde en valgrett ved virksomhetsoverdragelsen i 1996, men at valgretten ikke var utøvet i tide når den først ble gjort gjeldende ved stevningen i november 1997. Mindretallet (2 dommere) fant at arbeidstakerne ikke hadde en valgrett ved virksomhetsoverdragelsen i 1996. Den samlede rett kom til at det ikke var avtalemessig eller annet grunnlag for å anse Oslo kommune som arbeidsgiver, eventuelt ved siden av aksjeselskapet.

Til toppen