Vold - straffutmåling

29.11.2000, 2000/759, straffesak, anke

Straffeloven § 228 første ledd og straffeloven § 229 første straffalternativ jf. § 232

A (advokat Frank Amundsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Dommere: Flock, Frisak, Skoghøy, Stang Lund, Gussgard

Domfelte hadde ved to anledninger i 1998 vedvarende slått og sparket sin kjæreste. Byretten utmålte straffen til fengsel i 1 år og 6 måneder, mens lagmannsretten avsa dom for ett års fengsel.

Høyesterett forkastet domfeltes anke. Ved straffutmålingen ble lagt vekt på at overgrepene i begge tilfellene hadde skjedd overfor en forsvarsløs person, og at de hadde karakteren av mishandling. De ble ved begge anledninger begått med intensitet over et betydelig tidsrom på flere timer. Ved den seneste anledning ble slått med skjøteledning og belte.

Til toppen