Betalingskort stjålet og misbrukt - grov uaktsomhet?

19.03.2004, HR-2004-00568, (sak nr. 2003/1111), sivil sak, anke
Finansavtaleloven § 35
A (advokat Thor Henning Pedersen) mot DNB Kort AS (advokat Brynhild Salomonsen)
Flock, Matningsdal, Mitsem, Oftedal Broch og Gjølstad

A lånte i 2000 en privat leilighet i Barcelona. På avreisedagen forlot han leiligheten et par timer. Hans MasterCard og ytterligere to betalingskort lå i lommeboken som var pakket ned i en låst koffert. Pin-kodene til betalingskortene var i noe kamuflert form notert i hans syvende sans som også lå i kofferten. Under A fravær ble døren i leiligheten brutt opp og lommebok med kredittkort og syvende sans ble stjålet. Betalingskortene ble sperret så hurtig som det lot seg gjøre. Tyven hadde da, etter tre forsøk med feil kode, rukket å heve ca. kr 10 000 på ett av kortene.

DnB Kort AS gjorde under henvisning til finansavtaleloven § 35 gjeldende at A hadde opptrådt grovt uaktsomt, og at han selv måtte svare for lovens maksimumsbeløp på kr 8 000. Kortselskapet fikk medhold både i forliksrådet, i tingretten og lagmannsretten. Høyesterett bemerket at aktsomhetsvurderingen måtte knyttes til en kombinasjon av to ulike forhold, nedtegningen av koden og oppbevaringen av kort og kode da disse kom på urette hender. Flertallet på kom til at A ved anledningen ikke hadde utvist grov uaktsomhet og avsa dom for frifinnelse. Mindretallet - dommerne Matningsdal og Mitsem - kom til at A hadde utvist grov uaktsomhet og la særlig vekt på at han i alt hadde etterlatt seg tre betalingskort i kofferten, noe som gjorde det enklere for tyven å finne frem til riktig kode.
Til toppen