Krav om oppreisningserstatning etter påstått ærekrenkelse

07.10.2004, HR-2004-01672-A, (sak nr. 2004/338), sivil sak, anke
Skadeserstatningsloven
Asker og Bærums budstikke ASA (advokat Halvor Manshaus) mot A (advokat Per Danielsen) og A (advokat Per Danielsen) mot Asker og Bærums Budstikke ASA (advokat Halvor Manshaus)
Coward, Øie, Bruzelius, Gussgard og Gjølstad

Saken gjaldt krav fra offeret i en straffesak om oppreisningserstatning fra en avis for en påstått ærekrenkelse i reportasjen om dommen.

Avisen hadde brakt en reportasje om en straffesak der gjerningsmannen var frifunnet for en voldstiltale fordi han hadde oppfattet det slik at den han overfalt, kort før hadde blottet seg for kjæresten hans. Den overfalte mente at avisen hadde fremstilt ham som blotter, og krevde oppreisningserstatning.Tingretten kom til at reportasjen samlet ikke kunne ses som ærekrenkende for ham, og frifant avisen. Lagmannsretten mente derimot at reportasjen måtte sees som en rettsstridig beskyldning om at den overfalte hadde blottet seg, og tilkjente ham en oppreisningserstatning på 70 000 kroner. Avisens anke til Høyesterett førte frem. Høyesterett mente at en tolkning av reportasjen måtte føre til at en alminnelig leser ikke kunne oppfatte reportasjen samlet sett som en beskyldning mot den overfalte om blotting. Høyesterett uttalte at det var uheldig at det i en overskrift på side 1 var brukt uttrykket "blotter". Men den overfalte var ikke identifisert der. I den grad han ut fra en stedsangivelse mv. kunne identifiseres i en lengre artikkel som det var vist til fra førstesiden, gikk det der klart frem at retten i straffesaken ikke hadde tatt stilling til gjerningsmannens påstand om blotting, og at anmeldelsen mot den overfalte for blotting var henlagt.
Til toppen