Høyesterett - sivil

Krav om ektefellepensjon til fraskilt ektefelle.

08.03.2006, HR-2006-00404-A. (sak nr. 2005/574), sivil sak, anke Ekteskapsloven av 1991 § 86, jff. § 94 nr. 3, Grunnloven § 97, EMK tilleggsprotokoll P1-1 A (advokat Finn Grøstad) mot Staten v/Statens Pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Bård Tønder)

Utmåling av kostnader - retting av dom

06.02.2006, HR-2006-00218-A, (sak nr. 2005/744), sivil sak, anke, skriftleg sak tvistemålslova §§ 156 og 157 Herdy L. Abrahamsen mfl. (advokat Einar Engh og advokat Kjetil Edvardsen) mot Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden (advvokat Lars Holo)

Etterlattes erstatning - lekestativ brøt sammen

30.01.2006, HR-2006-00165-A, (sak nr. 2005/1154), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 3-5 annet ledd A og B (advokat Christian Lundin) mot C (advokat Atle Helljesen) og D (advokat Olle Nohlin)

Til toppen