Høyesterett - straff

Straffutmåling ved seksualforbrytelse

16.02.2006, HR-2006-00276-A, (sak nr. 2005/1556), straffesak, anke straffeprosessloven § 3 A (advokat Espen Wangberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.statsadvokat Erkki Johan Øverberg) (bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen)

Tvangsekteskap, trusler og legemsfornærmelse

15.02.2006, HR-2006-00258-A, (sak nr. 2005/1554), straffesak, anke Straffeloven § 222 andre ledd første straffalternativ I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Terje Nybøe) mot A mfl. (advokat Anders Brosveet) II. A mfl. (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Terje Nybøe)

Utlevering av biologisk materiale i en biobank fra en avdød

01.02.2006, HR-2006-00187-A, (sak nr. 2006/18), straffesak, KJÆREMÅL Straffeprosessloven § 210 jf. §§ 203 og 204 og biobankloven §§ 15 og 16 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot Aker universitetssykehu HF (advokat Rune Ljostad)

Promillekjøring. Saksbehandlingsfeil

23.01.2006, HR-2006-00133-A, (sak nr. 2005/1637), straffesak, anke vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd A (advokat Knut Henning Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.statsadvokat Jostein Johannessen)

Innsynsrett - NOKAS-saken

01.02.2006, HR-2006-00189-A, (sak nr. 2005/1815), straffesak, KJÆREMÅL Straffeprosessloven §§ 264 og 242a Erling Havnå (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Linda Myrdal)

Narkotika - straffutmåling

23.01.2006, HR-2006-00132-A, (sak nr. 2005/1679), straffesak, anke straffeloven § 162 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stig Ole Haug)

Kvinne voldtok mann

11.01.2006, HR-2006-00053-A, (sak nr. 2005/1681), straffesak, anke Straffeloven §192 første ledd bokstav b A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Uaktsomt drap - lekestativ som brøt sammen

30.01.2006, HR-2006-00164-A, (sak nr. 2005/1133), straffesak, anke Straffeloven §239 første straffalternativ Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs) mot 1. A (advokat Atle Helljesen) 2. B (advokat Olle Nohlin)

Skade under pågripelse

19.09.2006, HR-2006-01587-A, (sak nr. 2006/509) sivil sak, anke, Folketrygdloven § 13-6 annet ledd A (advokat Vegard Bø Bahus) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Marianne Olssøn)

Til toppen