Kvinne voldtok mann

11.01.2006, HR-2006-00053-A, (sak nr. 2005/1681), straffesak, anke
Straffeloven §192 første ledd bokstav b
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)
Tjomsland, Gjølstad, Gussgard, Oftedal Broch og justitiarius Schei

Fornærmede, som var en 31 år gammel mann, var på besøk hos en kamerat. Også kameratens venninne, som var en god kjenning av fornærmede, var til stede. Etter at fornærmede sovnet i sofaen, tok kameratens venninne og holdt rundt fornærmedes kjønnslem og tok det i munnen. Overgrepet varte ikke lenge fordi fornærmede våknet.

Høyesterett fastsatte - i likhet med lagmannsrettens flertall - straffen til fengsel i 8 måneder. Det ble vist til dommen i Rt. 2004 side 32.
Til toppen