Høyesterett - sivil

Tilbakekall av autorisasjon for lege

Høyesteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02162-A, (sak nr. 2007/1014), sivil sak, anke Helsepersonelloven § 57 Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Therese Steen) mot A (advokat Pål M. Andreassen) Rt-2007-1851

Spørsmål om fradrag ved kjøp av aksjer

Høyesteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02152-A, (sak nr. 2007/698), sivil sak, anke Skatteloven § 6-1 og § 6-2 Staten v/Rogaland fylkesskattekontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold) mot Drilling Supervision Consulting AS (advokt Ivan Skjæveland) Rt-2007-1822

Rett til uføreytingar

Høgsteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02151-A, (sak nr. 2007/693), sivil sak, anke Folketrygdlova kapittel 12 Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold) mot A (advokat Ståle Myhre) Rt-2007-1815

Røyking i røykelosje

Høgsteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02148-A, (sak nr. 2007/1496), sivil sak, anke over dom. Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Steffen Asmundsson) mot Geminix AS, Røykens Venner (hjelpeintervenient) (advokat Kjersti Patricia Amundsen) Rt-2007-1801

Anbud på gang- og sykkelvei i Hammerfest

Høyesteretts dom 14.12.2007, HR-2007-02114-A, (sak nr. 2007/683), sivil sak, anke NIDA Entreprenør AS (advokat Stein Hegdal) mot Hammerfest kommune (advokat Stein Ness) Rt-2007-1783

Regress mellom forsikringsselskap

Høyesteretts dom 10.12.2007, HR-2007-02074-A, (sak nr. 2007/974), sivil sak, anke If Skadeforsikring NUF og Grev Wedels Plass 9 ANS (advokat Gustav Johan Selmer) mot Gjensidige Forsikring (advokat Jardar Aas) Rt-2007-1768

Fastsettelse av festeavgift

Høyesteretts dom 3.12.2007, HR-2007-02022-A, (sak nr. 2006/1958, sivil sak, anke Tomtefesteloven § 15 andre ledd Morten Bøvre (advokat Helge Skaaraas) mot Kine Alm mfl. (advokat Tallag Andersen) Rt-2007-1706

Gyldigheten av Utlendingsnemndas beslutning om tidligere vedtak

Høyesteretts dom 03.05.2007, HR-2007-00798-A, (sak nr. 2006/1956), sivil sak, anke Utlendingsloven § 30 annet ledd bokstav b, jf. tredje ledd A (advokat Emil Tømmerdal Nordby) mot staten v/Utlendingsnemnda (regjeringsadvokaten v/advokat Fanny Platou Amble) Rt-2007-667

Forlengelse av festeforhold (boligfeste).

Høyesteretts kjennelse, 07.05.04, HR-2007-00818-P, (sak nr. 2007/237), sivil sak, anke (sak nr. 2007/350) sivil sak, anke og (sak nr. 2007/410), sivil sak, anke sak 2007/237: Mette-Marit Sakrisvold mfl. mot Cecilie Nustad mfl. sak nr 2007/350: Svein Olaf Sørheim mot Opplysningsvesenets Fond sak 2007/410: Berit Mogan Lindheim mot Melsom mfl Rt-2007-705

Habilitetskjennelse i forb. med plenumssak - tomtefeste

Høyesteretts kjennelse 4. mai 2007, HR-2007-00818-P, (sak nr. 2007/237), sivil sak, anke, (sak nr. 2007/350), sivil sak, anke, (sak nr. 2007/410), sivil sak, anke Sak nr. 2007/237, sivil sak, anke: Mette-Marit Sakrisvold mfl. - Cecilie Nustad mfl. Sak nr. 2007/350, sivil sak, anke: Svein Olaf Sørheim - Opplysningsvesenets Fond Sak nr. 2007/410, sivil sak, anke: Berit Mogan Lindheim - Bjørg Mels...

Avtale om veirett

Høyesteretts dom 24.04.2007, HR-2007-00751-A, (sak nr. 2006/1634), sivil sak, anke Carl Otto Løvenskiold (advokat Fabian Stang) mot Gunnvor Marie Greni (advokat Joakim Marstrander) Rt-2007-604

Fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon

Høyesteretts dom 20.04.2007, HR-2007-00732-A, (sak nr. 2006/1834), sivil sak, anke Barneloven § 4-20 X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) mot A (advokat Venil Katharina Thiis) og B (advokat Arve Opdahl) Rt-2007-561

Krav til aktsomhet for hundeeier

Høyesteretts kjennelse 29.3.2007, HR-2007-00622-A, (sak nr. 2007/47), sivil sak, anke Hundeloven § 28 første ledd, jf. § 4 tredje ledd A (advokat Øivind Østberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gro Øien) Rt-2007-500

Erstatning til grunneiere ved anlegg av høyspentlinje

Høyesteretts dom 28.3.2007, HR-2007-00607-A, (sak nr. 2006/1279), straffesak, anke Grannelova § 2 Statnett SF (advokat Helge M. Svarva) Hjelpeintervenient: Energibedriftenes landsforening (advokat Gunnar Martinsen) mot Ola Nordvik, Ingrid Strøm, Karen Saltnes og Arnstein Saltnes (advokat Tallag Andersen) Rt-2007-464

Spørsmål om vederlag betalt ved bruk av festerett

Høgsteretts dom 13.3.2007, HR-2007-00493-A, (sak nr. 2006/1686), sivil sak, anke Tomtefestelova § 6 Torbjørn Abusdal (advokat Helge Tofte) mot Johan Bernt Michelsen (advokat Helge Wigemyr) Rt-2007-385

Krav om erstatning for spillegevinst

Høyesteretts dom 19.3.2007, HR-2007-00521-A, (sak nr. 2006/1381), sivil sak, anke Spillereglement for totalisatorspill punkt 4 Stiftelsen Norsk Rikstoto (advokat Peter Simonsen) mot Tom A. Schanke (advokat Ola Mæland) Rt-2007-425

Foreldelsesfrist for krav om erstatning

Høyesteretts dom 13.3.2007, HR-2007-00494-A, (sak nr. 2006/1584), sivil sak, anke Foreldelsesloven § 3 Voest-Alpine Austria Draht BmbH (advokat Tor Vale) mot staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Olav Bergsaker) Rt-2007-392

Midlertidig forføyning mot kringkasting av Brennpunkt-dokumentar

Høyesteretts kjennelse 14.3.2007, HR-2007-00506-A, (sak nr. 2006/1694), sivil sak, kjæremål Grunnloven § 100 Christer Tromsdal (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Norsk Rikskringkasting AS (advokat Jon Wessel-Aas) Hjelpeintervenient Norsk Redaktørforening (advokat Vidar Strømme) Rt-2007-404

Erstatning ved eiendomsavståelse

Høyesteretts dom 26.2.2007, HR-2007-00388-A, (sak nr. 2006/1256), sivil sak, anke Ekspropriasjonserstatningsloven § 4 andre ledd, jf. § 7 Finnjord AS (advokat Helge M. Svara) mot Lenvik kommune (advokat Øystein Sagen) Rt-2007-290

Foreldelse av krav etter aksjeloven

Høyesteretts dom 15.2.2007, HR-2007-00318-A, (sak nr. 2006/1329) sivil sak, anke Aksjeloven § 2-19 Kristiansand Dataopplæring AS, dets konkursbo (advokat Øystein E. Krabberød) mot Jan Erik Sedal m.fl. (advokat Kjetill Mellum) Rt-2007-220

Gyldigheten av forvaltningsvedtak

Høyesteretts dom 15.2.2007, HR-2007-00326-A, (sak nr. 2006/1362), sivil sak, anke Plan- og bygningsloven § 7 Trallfa Forus IV AS (advokat Ulf-Einar Staalesen) mot staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold) Rt-2007-257

Begjæring om opprettelse av begrensningsfond

Høyesteretts kjennelse 15.2.2007, HR-2007-00325-A, (sak nr. 2006/1449), sivil sak, kjæremål Sjøloven § 170 Reederei Hans-Jürgen Hartman M/S "Kvitnes GmbH & Co KG (advokat Trond Eilertsen) mot staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henning Nordtvedt) Rt-2007-246

Spørsmål om fylkesmannens vedtak kan prøves av domstolene

Høyesteretts dom 15.2.2007, HR-2007-00324-A, (sak nr. 2006/1278), sivil sak, anke Sosialtjenesteloven § 10-3 Kongsberg kommune (Kommuneadvokaten i Kongsberg v/advokat Frode Lauareid) mot Nes kommune (advokat Leif Oscar Olsen) Rt-2007-234

Gyldigheten av skatteligninger

Høyesteretts dom 13.2.2007, HR-2007-00309-A, (sak nr. 2006/1250), sivil sak, anke Skatteloven av 1911 § 58 første ledd Siv.ing. Erling Bjartnes AS og Hex AS (advokat Tore E. Brath) mot staten v/Akershus fylkesskattekontor (advokat Per Sandvik) Rt-2007-209

Erstatning for psykisk skade etter bilulykke

Høyesteretts dom 12.2.2007, HR-2007-00293-A, (sak nr. 2006/847), sivil sak, anke A (advokat Einar I. Lohne) mot Trafikkforsikringsforeningen (advokat Svein Å. Bergseth) Rt-2007-158

Erstatning for psykisk skade etter en arbeidsulykke

Høyesteretts dom 12.2.2007, HR-2007-00294-A, (sak nr. 2006/1113), sivil sak, anke Yrkesskadeforsikringsloven § 11 A (advokat Tor Kielland) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Ole Andresen) Rt-2007-172

Gyldighet av oppsigelse av avtale om driftstilskudd

Høyesteretts dom 12.2.2007, HR-2007-00295-A, (sak nr. 2006/451), sivil sak, anke Kommunehelsetjenesteloven § 4-1 Oslo kommune (kommuneadvokaten i Oslo (advokat Camilla Selman) mot Hans Roger Geinhoff, Kristin Merete Bjerkås og Elisabeth Krefting Bjelland (advokat Bjørn Bråthen) Norsk Fysioterapeutforbund (hjelpeintervenient) Rt-2007-193

Verdsettelsesprinsipp ved eiendomsskattetakst

Høyesteretts dom 8.2.2007, HR-2007-00271-A, (sak nr. 2006/790), sivil sak, anke Byskatteloven 18. august 1911 nr. 9 §§ 4 og 5, jf. eiendomsskatteloven § 33 annet ledd Narvik kommune (advokat Caroline Lund) mot Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) (advokat Elin Sætre Løfsgaard) Rt-2007-149

Fellesregistrering av gruppe i merverdiavgiftsmanntallet

Høyesteretts dom 5.2.2007, HR-2007-00257-A, (sak nr. 2006/1317), sivil sak, anke Merverdiavgiftsloven § 12, tredje ledd ASA Debito Limited m.fl. (advokat Morten Wishman) mot staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen) Rt-2007-140

Betydningen av skriftlig arbeidsavtale (i arbeidsforhold)

Høyesteretts dom 5.2.2007, HR-2007-00255-A, (sak nr. 2006/1174), sivil sak, anke Arbeidsmiljøloven av 2005 §§ 14-5, 14-6 og 14-8 A (advokat Eyvind Mossige) mot Den norkse kirke vX kirkelige fellesråd X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Elisabeth Finsnes) Rt-2007-129

Allmennhetens rett til bading

Høyesteretts dom 1.2.2007, HR-2007-00238-A, (sak nr. 2006/1170), sivil sak, anke Friluftsloven § 9 Kjell Christian Ulrichsen (advokat Arne Didrik Kjørnæs) mot Sandefjord kommune (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) Rt-2007-102

Tolking av testament

Høyesteretts dom 8.1.2007, HR-2007-00038-A, (sak nr. 2006/1247), sivil sak, anke Arveloven § 5 første ledd A og B (advokat Arild Paulsen) mot C (advokat Frode Henning Antonsen) Rt-2007-16

Til toppen