Høyesterett - straff

Straffutmåling ved ildspåsettelse

Høyesteretts kjennelse 16.05.2007, HR-2007-00884-A, (sak nr. 2007/359), straffesak, anke Straffeloven § 148 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Erik Erland Holmen) Rt-2007-797

Utmåling av foretaksstraff

Høyesteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02159-A, (sak nr. 2007/1569), straffesak, anke Straffeloven § 294 første ledd nr. 3 SAS Scandinavian Airlines Norge AS (advokat Borgar Høgetveit Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Roscher) Rt-2007-1841

Uttalelser om jøder

Høyesteretts kjennelse 21.12.2007, HR-2007-02150-A, (sak nr. 2007/947), straffesak, anke Straffeloven § 135a Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Kr. Øydegard) mot A (advokat John Christian Elden) Rt-2007-1807

Straffutmåling etter påkøyrsel

Høgsteretts orskurd 17.12.2007, HR-2007-02121-A, (sak nr. 2007/1620), straffesak, anke Straffelova § 239 og vegtrafikklova § 31 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Knut H. Kallerud) Rt-2007-1790

Straffutmåling ved aktlaust drap

Høgsteretts orskrud, 10.12.2007, HR-2007-02075-A, (sak nr. 2007/321), straffesak, anke Straffelova § 239 og arbeidsmiljølova § 86 A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Thornæs) Rt-2007-1774

Straffutmåling for grovt ran

Høgsteretts dom 7.12.2007, HR-2007-02061-A, (sak nr. 2007/1516), straffesak, anke Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen) Rt-2007-1746

Spørsmål om organisert kriminell gruppe

Høyesteretts dom 10.05.2007, HR-2007-00844-A, (sak nr. 2007/73), straffesak, anke Straffeloven § 60 a A (advokat Gunnar K. Hagen), B (advokat Erling O. Lyngtveit) og C (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) Rt-2007-744

Lovbruken ved økonomisk utruskap

Høgsteretts orskurd 08.05.2007, HR-2007-00832-A, (sak nr. 2007/214), straffesak, anke Straffelova § 275 A (advokat Per Erik Bergsjø) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Dennis Danielsen) Rt-2007-731

Grovt tjuveri. Anke over inndragning

Høyesteretts orskurd 03.05.2007, HR-2007-00800-A, (sak nr. 2007/276), straffesak, anke Straffelova § 35 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kjetil Omholt) Rt-2007-680

Spørsmål om frådrag og straff etter tilståing

Høgsteretts dom 24.04.2007, HR-2007-00752-A, (sak nr. 2006/1951), straffesak, anke, og (sak nr. 2006/1952), straffesak, anke A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentege måtalemakta ( statsadvokat Helge Johan Kaasbøll) B (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Helge Johan Kaasbøll) Rt-2007-636

Fastsetjing av straff for ran og truslar

Høgsteretts dom 24.04.2007, HR-2007-00753-A, (sak nr. 2007/28), straffesak, anke Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2007-626

Mangelfulle domsgrunner

Høyesteretts kjennelse, 07.05.03., HR-2007-00799-A, (sak nr. 2007/229), straffesak, anke, Den offentlige påtalemyndighet mot A Rt-2007-676

Vold mot konduktør på tog

Høyesteretts kjennelse, 07.05.02., HR-2007-00783-A, (sak nr. 2006/1950), straffesak, anke Den offentlige påtalemyndighet mot A Rt-2007-632

Inndragning av våpen og ammunisjon

Høgsteretts dom 20.04.2007, HR- 2007-00748-A, (sak nr. 2007/58), straffesak, anke Straffelova § 35 A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Stina Sveier Nilsen) Rt-2007-579

Samfunnsstraff for kjøring i 134 km/t i 80-sone

Høyesteretts kjennelse 20.04.2007, HR-2007-00735-A, (sak nr. 2007/227), straffesak, anke Straffeloven § 28 a Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Maurud) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2007-577

Straffutmåling ved fartsoverskridelse

Høyesteretts dom 20.04.2007, HR-2007-00734-A, (sak nr. 2007/71), straffesak, anke A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval) Rt-2007-577

Seksuell omgang med barn under 14 år. Straffutmåling.

Høgsteretts orskurd 29.3.2007, HR-2007-00623-A, (sak nr. 2006/1879), straffesak, anke Straffelova § 195 første ledd og første straffalternativ og § 59 annet ledd Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Rune Høgberg) mot A (advokat Kjell Holst Sæther) Rt-2007-504

Straffutmålinga ved innehaving av barnepornografi

Høgsteretts orskurd 16.3.2007, HR-2007-00516-A, (sak nr. 2006/1805), straffesak, anke Straffelova § 204 A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (kst.statsadvokat Arild Oma) Rt-2007-422

Motarbeiding av rettsvesenet

Høyesteretts dom og kjennelse 21.3.2007, HR-2007-00562-A, (sak nr. 2006/1377), straffesak, anke Straffeloven § 132a A (advokat Gunnar K. Hagen) og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot B (advokat John Christian Elden) Rt-2007-439

Avvisning på grunn av manglende påtalekompetanse

Høyesteretts kjennelse 16.3.2007, HR-2007-00519-A, (sak nr. 2006/1824), straffesak, anke Straffeprosessloven § 66 Den offentlige påtalemyndighet (assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre) mot A (advokat Helge Wesenberg) Rt-2007-382

Straffutmåling ved innførsel og salg av amfetamin

Høyesteretts kjennelse 14.3.2007, HR-2007-00498-A, (sak nr. 2006/1698), straffesak, anke Straffeloven § 162 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan Glent) Rt-2007-399

Straffutmåling for valdtekt

Høgsteretts dom 6.3.2007, HR-2007-00455-A, (sak nr. 2006/1842), straffesak, anke Straffelova § 54 nr. 3 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Thronæs) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2007-347

Straffutmåling og betydningen av tilståelse

Høyesteretts dom 1.3.2007, HR-2007-00420-A, (sak nr. 2006/1700), straffesak, anke Straffeloven § 59 andre ledd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) Rt-2007-330

Spørsmål om rett til frådrag for fridomsrøving

Høgsteretts dom 1.3.2007, HR-2007-00422-A, (sak nr. 2006/1625), straffesak, anke Straffelova § 60 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) Rt-2007-333

Straffutmåling for innsidehandel

Høyesteretts kjennelse 21.2.2007, HR-2007-00363-A, (sak nr. 2006/1600), straffesak, anke Verdipapirhandelloven § 14-3, jf. § 2-1 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hedvig Moe) Rt-2007-275

Rettmessigheten av politiets provokasjon i en narkotikasak

Høyesteretts kjennelse 15.2.2007, HR-2007-00328-A, (sak nr. 2006/1699), straffesak, anke Straffeloven § 162 første, jf. tredje ledd, jf. femte ledd, jf. § 49 A (advokat Erik Keiserud mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig) Rt-2007-268

Straffutmåling for promillekjøring

Høyesteretts dom 15.2.2007, HR-2007-00327-A, (sak nr. 2006/1729), straffesak,anke Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. annet ledd bokstav d) A (advokat Erik Keiserud mot Den offentlige påtalemyndighet ( førstestatsadvokat Morten Holmboe) Rt-2007-252

Spørsmål om idømmelse av forvaring

Høyesteretts kjennelse 12.2.2007, HR-2007-00296-A, (sak nr. 2006/1517), straffesak, anke Straffeloven § 39 c nr. 1 A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Gro Aanensen Kleven) Rt-2007-183

Seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts dom 18.1.2007, HR-2007-00130-A, (sak nr. 2006/1747), straffesak, anke Straffeloven § 56 c og § 59 annet ledd A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) Rt-2007-61

Legemsbeskadigelse

Høyesteretts dom 12.1.2007, HR-2007-00075-A, (sak nr. 2006/1696), straffesak, anke straffeloven § 229 første straffalternativ A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) Rt-2007-37

Begrepet "offentlig myndighet" i sak om falsk erklæring

Høyesteretts dom 9.1.2007, HR-2007-00045-A, (sak nr. 2006/1687), straffesak, anke Straffeloven § 166 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Johansen) mot A (advokat Geir Jøsendal) Rt-2007-28

Straffutmåling ved fartsovertredelse

Høyesteretts dom 4.1.2007, HR-2006-00017-A, (sak nr. 2006/1596), straffesak, anke Vegtrafikkloven §§ 5, 31 og 33 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Arild Oma) Rt-2007-13

Bruk av foretaksstraff overfor enkeltpersonforetak

Høyesteretts kjennelse 14.05.2007, HR-2007-00866-A, (sak nr. 2006/1887), straffesak, anke Straffeloven § 75 første ledd Enkeltpersonforetaket A v/B' arvinger (advokat Ivar Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) Rt-2007-785

Spørsmål om straffutmåling i rehabiliteringssituasjon

Høgsteretts dom 11.05.2007, HR-2007-00858-A, (sak nr. 2007/324), straffesak, anke Straffelova § 162 første og andre ledd A (advokat Metty Yvonne Larsen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Pål S. Berg) Rt-2007-763

Valdtekter. Spørmål om bruk av forvaring

Høgsteretts dom 16.05.2007, HR-2007-00883-A, (sak nr. 2007/238), straffesak, anke Straffelova § 39c nr. 1 A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ingrid Johansen) Rt-2007-791

Utmåling av straff for krenkelse av besøksforbud

Høgsteretts dom 16.05.2007, HR-2007-00899-A, (sak nr. 2007/358), straffesak, anke Straffelova § 342 A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Johan Kr. Øydegard) Rt-2007-825

Anstifting av brann

Høyesteretts dom 28.11.2007, HR-2007-01992-A, (sak nr. 2007/803), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 2-1 TrygVesta Forsikring og Securitas AS (advokat Rune N. Stiegler) mot If Skadeforsikring NUF og Aker Yards Florø AS (advokat Jan Hubert) Rt-2007-1665

Mangelfulle domsgrunnar

Høgsteretts orskurd 29.11.2007, HR-2007-02002-A, (sak nr. 2007/1484), straffesak, anke Straffelova § 120 første straffalternativ Den offentlege påtalemakta (Sjefen for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen) Rt-2007-1663

Festeavgift ved forlenging av festekontrakt

Høgsteretts dom 3.12.2007, HR-2007-02021-A, (sak nr. 2007/1084), sivil sak, anke Lars Andersen mfl. (advokat Finn Leonthin) mot Tore Bjørn Glppe mfl. (advokat Toril Grimsvang Kjøllesdal) Rt-2007-1697

Tolking og anvendelse av finansavtaleloven

Høyesteretts dom 5.12.2007, HR-2007-02047-A, (sak nr. 2007/281), sivil sak, anke. AS Reinsfjell (advokat Stephen Knudtzon, rettslig medhjelper: advokat Erik Samuelsen) mot HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Magnus Hellesylt) Rt-2007-1738

Normpris for utvunnen petroleum

Høgsteretts dom 4.12.2007, HR-2007-02029-A, (sak nr. 2007/333), sivil sak, anke Petroleumsskattelova § 3 første ledd bokstav a jf. § 4 første ledd TOTAL E&P Norge AS (advokat Jan B. Jansen) mot staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) Rt-2007-1729

Oppseiing av agentavtale

Høgsteretts dom 7.12.2007, HR-2007-02063-A, (sak nr. 2007/1358), sivil sak, anke DnB NOR ASA (advokat Stig B. Andersen) mot Torbjørn Fagerli (advokat Arild Paulsen) Rt-2007-1753

Tolking av straffridomsregelen i straffelova § 167

Høgsteretts orskurd 7.12.2007, HR-2007-02062-A, (sak nr. 2007/1524), straffesak, anke Straffelova § 167 Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2007-1749  

Til toppen